Waar kan ik hulp krijgen?

Deze rubriek zal u helpen bij het indienen van een klacht bij de bevoegde dienst in het land waar de vermeende schending van uw rechten heeft plaatsgevonden.

MeerMinder

Volgens de Europese Verdragen zijn in de eerste plaats de overheden en de rechtbanken in de EU bevoegd voor de toepassing van het EU-recht. Indien u van oordeel bent dat de grondrechten uit hoofde van het recht van de Europese Unie niet in acht zijn genomen door de nationale instanties van een EU-land, dan zijn er verschillende verhaalmogelijkheden beschikbaar.