Gdzie mogę uzyskać pomoc?

W niniejszej sekcji zamieszczono informacje, które pomogą w skierowaniu skargi do odpowiedniego podmiotu w państwie, w którym doszło do domniemanego naruszenia prawa.

WięcejMniej

Jak stwierdzono w Traktatach UE, organy publiczne i sądy w UE są co do zasady właściwe w odniesieniu do stosowania prawa UE. Jeżeli dana osoba jest zdania, że prawa podstawowe przysługujące jej na podstawie prawa Unii Europejskiej nie są przestrzegane przez organy krajowe, może ona skorzystać z różnych metod dochodzenia tych praw.