Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o pomoc?

V tejto časti môžete nájsť informácie o tom, ako podať sťažnosť príslušnému úradu v krajine, v ktorej došlo k údajnému porušeniu vašich práv.

Zobraziť viacZobraziť menej

Ako sa uvádza v zmluvách EÚ, hlavnú zodpovednosť za uplatňovanie práva EÚ nesú verejné orgány a súdy v EÚ. Ak máte pocit, že vnútroštátne orgány niektorej krajiny EÚ nedodržali základné práva podľa práva Európskej únie, existujú rôzne spôsoby nápravy.