Var kan jag få hjälp?

I detta avsnitt får du hjälp med att inge ett klagomål till rätt myndighet i det land där den påstådda kräkningen ägde rum.

Visa merVisa mindre

Enligt EU-fördragen är det myndigheterna och domstolarna i EU-länderna som har huvudansvaret för tillämpningen av EU-lagstiftningen. Om du anser att dina grundläggande rättigheter enligt EU-rätten inte har respekterats av myndigheterna i ett EU-land finns det olika sätt att klaga på.