Pädevate kohtute ja asutuste nimekiri

Siit osast leiab ülevaate liikmesriikide kohtutest ja muudest liikmesriikide asutustest ning ELi ja rahvusvahelistest organitest, kelle poole saab põhiõigusliku riive korral pöörduda.