Toimivaltaiset tuomioistuimet ja elimet

Tässä osiossa on yhteenveto kansallisista tuomioistuimista ja muista elimistä sekä kansainvälisistä ja EU:n elimistä, joille voi tehdä valituksen perusoikeuksien loukkauksista.