Lista instanțelor și organismelor relevante

Prezenta secțiune oferă o imagine de ansamblu a instanțelor naționale și a altor organisme naționale extrajudiciare, precum și a organismelor competente de soluționare a plângerilor de la nivel european și internațional.