Lista med relevanta domstolar och organ

I denna förteckning ges en översikt över nationella domstolar och andra nationella organ som inte är rättsliga myndigheter, samt besvärsorgan inom EU och på internationell nivå.