Consumer Law Database

A tool offering easy access to the national rules transforming the key EU consumer directives in EU countries.

Who’s it for?

It’s for everyone – from consumers and businesses through to legal practitioners and enforcement authorities.

What does it cover?

It includes:

  • key EU directives on consumer law
  • measures to incorporate them into national law
  • past legal rulings from EU countries and the European Court of Justice
  • relevant national administrative practice.

How does it work?

It helps consumers, businesses, lawyers, judges etc. to quickly check rights and obligations arising from consumer law.

How does it fit into the EU’s overall consumer policy?

It aims to raise awareness of EU consumer law, make compliance easier and enhance enforcement of consumer law.

To help make this database as complete and easy to use as possible, use this form to send us your comments.

Země

Provedení směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva do vnitrostávních právních předpisů (tato databáze ke každému členskému státu uvádí nejdůležitější materiály týkající se judikatury, doktríny a právní literatury a další materiály, jako jsou správní akty vnitrostátních úřadů)

Směrnice

Stávající a zrušené směrnice EU v oblasti spotřebitelského práva (Ke každému článku směrnice databáze uvádí nejdůležitější materiály týkající se judikatury, doktríny a právní literatury a další materiály, jako jsou správní akty a rozhodnutí vnitrostátních úřadů. Materiály jsou roztříděny podle zemí, takže lze porovnávat různé výklady a uplatňování.)

výkon

Nástroje k zajištění správného uplatňování směrnic členskými státy, a potažmo i ochrany spotřebitelů (Tyto nástroje lze nalézt v kategoriích: správní vymáhání, vymáhání prostřednictvím soudního řízení, sankce a ostatní druhy. Kromě jiných jsou vysvětleny tyto otázky: které nástroje se použijí, kdo je oprávněn je použít, jaké jsou jejich postupy a požadavky, jaký je rozdíl mezi občanskoprávními a trestními sankcemi nebo zda existuje orgán pro mimosoudní urovnávání sporů.)

Last update: 15/07/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.