Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Databáze spotřebitelského práva

Nástroj umožňující všem snadný přístup k vnitrostátním pravidlům, jimiž se ve členských státech EU provádí klíčové spotřebitelské směrnice EU.

Pro koho je určen?

Pro každého – spotřebitele a podniky, právníky i orgány prosazující dodržování souladu s právními předpisy.

Co pokrývá?

Zahrnuje:

  • klíčové směrnice EU o ochraně spotřebitele
  • opatření na jejich začlenění do vnitrostátního práva
  • dřívější rozhodnutí členských států EU a Evropského soudního dvora
  • příslušnou vnitrostátní správní praxi.

Jak funguje?

Pomáhá spotřebitelům, podnikům, právníkům, soudcům apod. tím, že jim umožňuje rychle ověřovat práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

Jak zapadá do celkové politiky EU v oblasti ochrany spotřebitele?

Usiluje o zvýšení informovanosti o právu EU na ochranu spotřebitele, usnadňuje jeho dodržování a posiluje jeho prosazování.

Chcete-li nám pomoci učinit tuto databázi co nejúplnější a uživatelsky nejpřívětivější, zašlete nám vaše připomínky prostřednictvím tohoto formuláře.

Země

Provedení směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva do vnitrostávních právních předpisů (tato databáze ke každému členskému státu uvádí nejdůležitější materiály týkající se judikatury, doktríny a právní literatury a další materiály, jako jsou správní akty vnitrostátních úřadů)

Směrnice

Stávající a zrušené směrnice EU v oblasti spotřebitelského práva (Ke každému článku směrnice databáze uvádí nejdůležitější materiály týkající se judikatury, doktríny a právní literatury a další materiály, jako jsou správní akty a rozhodnutí vnitrostátních úřadů. Materiály jsou roztříděny podle zemí, takže lze porovnávat různé výklady a uplatňování.)

výkon

Nástroje k zajištění správného uplatňování směrnic členskými státy, a potažmo i ochrany spotřebitelů (Tyto nástroje lze nalézt v kategoriích: správní vymáhání, vymáhání prostřednictvím soudního řízení, sankce a ostatní druhy. Kromě jiných jsou vysvětleny tyto otázky: které nástroje se použijí, kdo je oprávněn je použít, jaké jsou jejich postupy a požadavky, jaký je rozdíl mezi občanskoprávními a trestními sankcemi nebo zda existuje orgán pro mimosoudní urovnávání sporů.)

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.