Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Forbrugerlovgivningsdatabasen

Et værktøj, der giver alle nem adgang til de nationale regler, der gennemfører EU's vigtigste forbrugerdirektiver i EU's medlemsstater.

Hvem er det beregnet til?

Det er beregnet til alle — fra forbrugere og virksomheder til advokater og retshåndhævende myndigheder.

Hvad omfatter det?

Det omfatter:

  • EU's vigtigste direktiver om forbrugerbeskyttelse
  • foranstaltninger, der er truffet for at indarbejde dem i national lovgivning
  • retskraftige afgørelser fra EU-landene og Den Europæiske Unions Domstol
  • relevant administrativ praksis i medlemslandene.

Hvordan fungerer det?

Det sætter forbrugere, virksomheder, advokater, dommere osv. i stand til hurtigt at tjekke rettigheder og forpligtelser, der udspringer af forbrugerlovgivningen.

Hvilken rolle har det i EU's overordnede forbrugerpolitik?

Formålet er at skabe øget bevidsthed om EU's forbrugerlovgivning, gøre det lettere at overholde reglerne og fremme håndhævelsen af forbrugerlovgivningen.

For at gøre denne database som komplet og brugervenlig som muligt opfordres du til at bruge formularen her til at sende dine kommentarer til os.

Land

Gennemførelse af EU-direktiver om forbrugerlovgivning i de enkelte landes ret. For hvert enkelt EU-land indeholder databasen det mest relevante materiale vedr. retspraksis, retsprincipper og retsvidenskab og andet materiale som officielle nationale organers administrative retsakter.

Direktiv

Nuværende og ophævede EU-direktiver om forbrugerlovgivning. For hver enkelt artikel i direktivet indeholder databasen det mest relevante materiale inden for retspraksis, retsprincipper og retsvidenskab og andet materiale som officielle nationale organers administrative retsakter. Materialet er opdelt efter land, og det gør det muligt at sammenligne forskellige fortolkninger og anvendelser.

håndhævelse

Instrumenter, der skal garantere, at medlemslandet anvender direktiverne korrekt, så forbrugerne bliver beskyttet. Disse instrumenter er opdelt efter administrativ håndhævelse, håndhævelse ad rettens vej, sanktioner og andre typer instrumenter. Blandt andet klargøres det: hvilke instrumenter der bruges, hvem der har ret til at bruge dem, hvilke procedurer og krav der gælder, hvad forskellen er på civilretlige og strafferetlige sanktioner, og om der findes en udenretlig tvistbilæggelsesinstans.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.