Consumer Law Database

A tool offering easy access to the national rules transforming the key EU consumer directives in EU countries.

Who’s it for?

It’s for everyone – from consumers and businesses through to legal practitioners and enforcement authorities.

What does it cover?

It includes:

  • key EU directives on consumer law
  • measures to incorporate them into national law
  • past legal rulings from EU countries and the European Court of Justice
  • relevant national administrative practice.

How does it work?

It helps consumers, businesses, lawyers, judges etc. to quickly check rights and obligations arising from consumer law.

How does it fit into the EU’s overall consumer policy?

It aims to raise awareness of EU consumer law, make compliance easier and enhance enforcement of consumer law.

To help make this database as complete and easy to use as possible, use this form to send us your comments.

Riik

Tarbijaõigust käsitlevate ELi direktiivide ülevõtmine liikmesriikides. Selles andmebaasis on iga liikmesriigi kohta kõige asjakohasem materjal seoses kohtupraktika, põhimõtete ja õiguskirjandusega, ning muud materjalid, nagu riiklike ametiasutuste haldusaktid.

Direktiivi

Tarbijaõigust käsitlevad kehtivad ja kehtetuks tunnistatud ELi direktiivid. Andmebaas sisaldab direktiivi iga artikli kohta kõige asjakohasemat kohtupraktikat, õiguskirjandust ja põhimõtteid, ning muud materjali, nagu muude ametiasutuste haldusaktid ja otsused. Materjalid on liigitatud riigiti, mis võimaldab eri tõlgendusi ja rakendusi võrrelda.

jõustamine

Liikmesriigiti liigitatud instrumendid, mis tagavad direktiivide nõuetekohase kohaldamise ja seega ka tarbijakaitse. Need vahendid on jaotatud eri kategooriatesse, nagu haldustäitemeetmed, kohtulik täitmisele pööramine, sanktsioonid jms. Vastuseid saab muu hulgas järgmistele küsimustele: milliseid vahendeid kasutatakse, kellel on õigus neid kasutada, milliseid menetlusi kasutatakse, millised nõuded kehtivad, tsiviil- ja kriminaalsanktsioonide erinevus, kas on olemas vaidluse kohtuvälise lahendamise üksus.

Last update: 15/07/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.