Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Kuluttajalainsäädännön tietokanta

EU: n jäsenvaltioiden keskeiset kuluttajansuojadirektiivit saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Kenelle työkalu on tarkoitettu?

Työkalu on tarkoitettu sekä kuluttajille ja yrityksille että oikeusalan ammattilaisille ja kuluttajadirektiivien täytäntöönpanosta vastaaville viranomaisille.

Mitä se sisältää?

Työkalu sisältää

  • EU:n keskeiset kuluttajadirektiivit
  • direktiivien kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet
  • asiaa koskevia EU-maiden tuomioistuinten ja EU:n tuomioistuimen antamia tuomioita
  • asiaa koskevia kansallisia hallintokäytäntöjä.

Miten se toimii?

Työkalun avulla esimerkiksi kuluttajat, yritykset, lakimiehet ja tuomarit voivat nopeasti tarkistaa, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kuluttajalainsäädäntöön sisältyy.

Miten se edistää EU:n kuluttajapolitiikan toteuttamista?

Sen tarkoituksena on parantaa EU:n kuluttajalainsäädännön tuntemusta ja helpottaa sen noudattamista sekä tehostaa kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa.

Voit antaa palautetta tämän lomakkeen avulla, jotta tietokannasta voidaan tehdä mahdollisimman kattava ja helppokäyttöinen.

Maa

Kuluttajansuojalainsäädäntöön liittyvien EU-direktiivien kansallinen täytäntöönpano. Tietokannassa on kunkin jäsenvaltion osalta keskeisin oikeuskäytäntöön, lainoppiin ja oikeuskirjallisuuteen liittyvä aineisto sekä muuta aineistoa, kuten kansallisten virallisten elinten hallinnollisia säädöksiä.

Direktiivi

Kuluttajansuojalainsäädäntöön liittyvät nykyiset ja kumotut EU-direktiivit. Tietokannassa on direktiivin kunkin artiklan osalta keskeisin oikeuskäytäntöön, lainoppiin ja oikeuskirjallisuuteen liittyvä aineisto sekä muuta aineistoa, kuten muiden viranomaisten hallinnollisia säädöksiä ja päätöksiä. Aineisto on luokiteltu maittain, mikä mahdollistaa eri tulkintojen ja soveltamistapojen vertailun.

Täytäntöönpano

Jäsenmaissa käytössä olevat välineet, joilla varmistetaan direktiivien asianmukainen soveltaminen ja siten kuluttajien suojelu. Nämä välineet on ryhmitelty seuraavasti: hallinnollinen täytäntöönpano, tuomioistuinteitse tapahtuva täytäntöönpano, seuraamukset, muut täytäntöönpanotoimet. Tästä osasta löytyy vastaus muun muassa seuraaviin kysymyksiin: mitä välineitä käytetään, kenellä on oikeus käyttää niitä, mitä menettelyjä ja vaatimuksia välineisiin liittyy, miten siviili- ja rikosoikeudelliset seuraamukset eroavat toisistaan ja mitä mahdollisuuksia kussakin jäsenmaassa on käyttää tuomioistuimen ulkopuolista riitojenratkaisuelintä.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.