Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Baza podataka o potrošačkom pravu

Alat kojim se svakome omogućuje jednostavan pristup nacionalnim pravilima kojima se prenose ključne direktive EU-a za zaštitu potrošača u državama članicama EU-a.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je svima, od potrošača i poduzeća do pravnih stručnjaka i tijela kaznenog progona.

Što je njime obuhvaćeno?

On uključuje sljedeće:

  • ključne direktive EU-a o zaštiti potrošača
  • mjere za njihovo uključivanje u nacionalno zakonodavstvo
  • prethodne sudske odluke iz država članica EU-a i Suda Europske unije
  • relevantnu nacionalnu upravnu praksu.

Na koji način djeluje?

Pomaže potrošačima, poduzećima, odvjetnicima, sucima itd. da brzo provjere prava i obveze koje proizlaze iz propisa o zaštiti potrošača.

Kako se to uklapa u EU-ovu opću politiku zaštite potrošača?

Cilj mu je informirati o propisima EU-a o zaštiti potrošača, pojednostavniti usklađivanje i unaprijediti provedbu propisa o zaštiti potrošača.

Kako bismo što više upotpunili ovu bazu podataka i pojednostavnili njezinu upotrebu pošaljite nam svoje primjedbe koristeći se ovim obrascem.

Država

Prenošenje direktiva EU-a u području prava o zaštiti potrošača u nacionalno zakonodavstvo. Baza podataka sadržava za svaku državu članicu najrelevantnije materijale u sudskoj praksi, pravnoj doktrini i pravnoj literaturi te druge dokumente poput upravnih akata nacionalnih službenih tijela.

Direktive

Važeće i povućene direktive EU-a u području prava o zaštiti potrošača. Baza podataka sadržava za svaki članak direktive najrelevantniju sudsku praksu, pravnu literaturu i pravnu doktrinu te druge dokumente poput upravnih akata i odluka drugih službenih tijela. Materijali su razvrstani po zemljama, što omogućuje usporedbu različitih tumačenja i primjena.

Ovrha

Instrumenti kojima se osigurava pravilna primjena direktiva pa tako i zaštita potrošača po državi članici. Instrumenti su razvrstani u kategorije s obzirom na vrstu izvršnih postupaka: sudski postupci, sankcije i drugo. Pojašnjena su među ostalim sljedeća pitanja: koji se instrumenti primjenjuju, tko ih je ovlašten primjenjivati, koji su postupci i preduvjeti, koje su razlike između građanskih i kaznenih sankcija te postoji li tijelo za izvansudsko rješavanje sporova.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.