Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Vartotojų teisės duomenų bazė

Priemonė, kuria visiems būtų lengva susipažinti su nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos pagrindinės ES vartotojų direktyvos.

Kam ji skirta?

Ji skirta visiems – nuo vartotojų ir įmonių iki teisininkų ir vykdymo užtikrinimo institucijų.

Ką joje galima rasti?

Joje galima rasti informacijos apie:

  • pagrindines ES vartotojų teisės direktyvas;
  • teisės nuostatas, kuriomis jos perkeltos į nacionalinę teisę;
  • ankstesnius ES šalių teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus;
  • susijusią nacionalinę administracinę praktiką.

Kaip ji veikia?

Vartotojams, įmonėms, teisininkams, teisėjams ir kitiems joje lengva susirasti informaciją apie vartotojų teisėje įtvirtintas teises ir pareigas.

Kokia jos reikšmė bendroje ES vartotojų politikoje?

Ja siekiama gerinti žinias apie ES vartotojų teisę, padėti laikytis jos reikalavimų ir pagerinti vartotojų teisės aktų vykdymo užtikrinimą.

Jei norite padėti užtikrinti, kad ši duomenų bazė būtų kuo išsamesnė ir naudingesnė, pateikite pastabas užpildę šią formą.

Šalis

ES direktyvų, reglamentuojančių vartotojų teises, perkėlimas į nacionalinę teisę. Šioje duomenų bazėje kaupiama aktualiausia kiekvienos valstybės narės medžiaga, susijusi su teismų praktika, doktrina ir teisine literatūra, taip pat kita medžiaga, kaip antai nacionalinių institucijų administraciniai aktai.

Direktyvos

Galiojančios ir panaikintos ES direktyvos, reglamentuojančios vartotojų teises. Duomenų bazėje kaupiama aktualiausia teismų praktika, doktrina ir teisinė literatūra, susijusi su kiekvienu direktyvos straipsniu, ir kita susijusi medžiaga, kaip antai kitų institucijų administraciniai aktai ir sprendimai. Medžiaga suskirstoma pagal šalis, todėl ją galima įvairiai interpretuoti ir naudoti.

Vykdymas

Pagal valstybes nares suskirstytos priemonės, kuriomis užtikrinamas tinkamas direktyvų taikymas ir vartotojų apsauga. Šios priemonės suskirstomos į administracines vykdymo užtikrinimo priemones, teismo sprendimų vykdymo užtikrinimo priemones, sankcijas ir kt. Be kita ko, sprendžiami šie klausimai: kokios priemonės taikomos, kas turi teisę jų imtis, kokios procedūros ir reikalavimai taikomi, kokie yra civilinių ir baudžiamųjų sankcijų skirtumai ir ar yra neteisminio ginčų sprendimo institucija.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.