Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Patērētāju aizsardzības tiesību aktu datubāze

Instruments, lai ikvienam būtu viegli pieejami valsts noteikumi, ar kuriem ES dalībvalstīs transponē galvenās ES patērētāju direktīvas.

Adresāti

Tā ir paredzēta ikvienam – gan patērētājiem, gan uzņēmumiem, gan praktizējošiem juristiem un tiesībaizsardzības iestādēm.

Tvērums

Tā ietver:

  • galvenās ES direktīvas par patērētāju tiesībām
  • instrumentus to transponēšanai dalībvalstu tiesībās
  • ES dalībvalstu un Eiropas Savienības Tiesas līdzšinējo judikatūru
  • nozīmīgu administratīvo praksi dalībvalstīs.

Izmantošana

Ar tās palīdzību patērētāji, uzņēmumi, juristi, tiesneši u. c. ātri var pārbaudīt, kādas tiesības un pienākumi izriet no patērētāju tiesību aktiem.

Nozīme ES patērētāju politikas kontekstā

Tās mērķis ir palielināt informētību par ES patērētāju tiesībām un panākt, ka tiek atvieglota un pilnveidota patērētāju tiesību aizsardzība.

Lai palīdzētu mums pēc iespējas pilnveidot šo datubāzi un atvieglot tās izmantošanu, lūdzam aizpildīt šo veidlapu un nosūtīt mums savus komentārus.

Valsts

Patērētāju tiesību jomā pieņemto ES direktīvu transponēšana dalībvalstīs. Šajā datubāzē ir katrai dalībvalstij visbūtiskākie elementi saistībā ar judikatūru, doktrīnu un juridisko literatūru, kā arī citi elementi, tādi kā nacionālo oficiālo iestāžu administratīvie akti.

Direktīvas

Spēkā esošās un atceltās ES direktīvas patērētāju tiesību jomā. Attiecībā uz katru direktīvas pantu datubāzē ir visatbilstošākā judikatūra, doktrīna un juridiskā literatūra, kā arī citi elementi, tādi kā citu oficiālo iestāžu administratīvie akti un lēmumi. Šī informācija ir iedalīta pa valstīm, un tas ļauj salīdzināt dažādas interpretācijas un īstenojuma veidus.

Izpilde

Instrumenti, kuru mērķis ir nodrošināt direktīvu pareizu piemērošanu un līdz ar to patērētāju aizsardzību, pa valstīm. Šie instrumenti ir grupēti pēc izpildes veidiem: administratīva, izmantojot tiesvedību, sankcijas u.c. Cita starpā tiek sniegta atbilde uz šādiem jautājumiem: kādi instrumenti tiek izmantoti, kurš ir tiesīgs tos izmantot, kādas ir to procedūras un prasības, atšķirība starp civiltiesiskajām sankcijām un kriminālsankcijām, vai pastāv ārpustiesas strīdu izšķiršanas struktūra.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.