Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - България

Национални разпоредби

1-10 от 12 документи  за „Национални закони“

резултата на страница, сортирани по 
 • Закон за задълженията и договорите
  • Дата на приемане за национални закони: 03/01/1950
  • Дата на влизане в сила: 01/01/1950
  • PDF: legislation420_bg.pdf
Закон за задълженията и договорите 03/01/1950 01/01/1950
 • Закон за Защита на Конкуренцията
  • Дата на приемане за национални закони: 08/05/1998
  • Дата на влизане в сила: 05/07/1999
  • PDF: legislation403_bg.pdf
Закон за Защита на Конкуренцията 08/05/1998 05/07/1999
 • ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
  • Дата на приемане за национални закони: 01/10/2002
  • Дата на влизане в сила: 01/10/2002
  • PDF: legislation425_bg.pdf
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 01/10/2002 01/10/2002
 • Закон за защита на потребителите
  • Дата на приемане за национални закони: 24/11/2005
  • Дата на влизане в сила: 06/10/2006
  • PDF: ЗЗП БГ (ID 175796)_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 24/11/2005 06/10/2006
 • Закон за защита на потребителите
  • Дата на приемане за национални закони: 09/12/2005
  • Дата на влизане в сила: 09/12/2005
  • PDF: legislation394_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 09/12/2005
 • Закон за защита на потребителите
  • Дата на приемане за национални закони: 09/12/2005
  • Дата на влизане в сила: 10/06/2006
  • PDF: transpos_laws_bg_en_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 10/06/2006
 • Закон за електронната търговия
  • Дата на приемане за национални закони: 23/06/2006
  • Дата на влизане в сила: 24/12/2006
Закон за електронната търговия 23/06/2006 24/12/2006
 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
  • Дата на приемане за национални закони: 22/12/2006
  • Дата на влизане в сила: 01/12/2007
  • PDF: legislation410_bg.pdf
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 22/12/2006 01/12/2007
 • Граждански процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс 06/07/2007 01/03/2008
 • Граждански Процесуален Кодекс
  • Дата на приемане за национални закони: 20/07/2007
  • Дата на влизане в сила: 01/03/2008
  • PDF: legislation402_bg.pdf
Граждански Процесуален Кодекс 20/07/2007 01/03/2008

1-10 от 12 документи  за „Национални закони“


Система за правоприлагане

Няма налични резултати


Случаи

1-10 от 40 документи  за „Случаи“

резултата на страница, сортирани по 
 • Administrative Court of Sofia city (Sofia), 7 May 2009
  • Национален идентификатор: Administrative Court of Sofia city (Sofia), 7 May 2009
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Вид решение: Административно решение в процес на обжалване
  • Дата на решението: 07/05/2009
Administrative Court of Sofia city (Sofia), 7 May 2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Административно решение в процес на обжалване" 07/05/2009
 • 1997/2010, VII d.
  • Национален идентификатор: 1997/2010, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 4, Article 11, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 19/02/2010
1997/2010, VII d. N/A Chapter 4, Article 11, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Решение на върховния съд" 19/02/2010
 • 864/2010, VII d.
  • Национален идентификатор: 864/2010, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 4, Article 11, 2., (a)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 07/07/2010
864/2010, VII d. N/A Chapter 4, Article 11, 2., (a)" Решение на върховния съд" 07/07/2010
 • 2166/2010, VII d.
  • Национален идентификатор: 2166/2010, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 16/11/2010
2166/2010, VII d. N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Решение на върховния съд" 16/11/2010
 • 3907/2011, VII d.
  • Национален идентификатор: 3907/2011, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Annex I, 5.
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 08/06/2011
3907/2011, VII d. N/A Annex I, 5." Решение на върховния съд" 08/06/2011
 • 11724/2010, VII d.
  • Национален идентификатор: 11724/2010, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 14/06/2011
11724/2010, VII d. N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Решение на върховния съд" 14/06/2011
 • 1275/2011, VII d.
  • Национален идентификатор: 1275/2011, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 16/06/2011
1275/2011, VII d. N/A Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Решение на върховния съд" 16/06/2011
 • 13076/2010, VII d.
  • Национален идентификатор: 13076/2010, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 23/06/2011
13076/2010, VII d. N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Решение на върховния съд" 23/06/2011
 • 9192/2010, VII d.
  • Национален идентификатор: 9192/2010, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 01/07/2011
9192/2010, VII d. N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Решение на върховния съд" 01/07/2011
 • 5920/2011, VII d.
  • Национален идентификатор: 5920/2011, VII d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Section 2, Article 9
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 25/10/2011
5920/2011, VII d. N/A Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Section 2, Article 9" Решение на върховния съд" 25/10/2011

1-10 от 40 документи  за „Случаи“


Правна литература

4 документи намерени, показване на всички  за „Правна литература“

резултата на страница, сортирани по 
 • Digest "Commercial and Competition Law", vol. 9, page 78
  • Позоваване: Digest "Commercial and Competition Law", vol. 9, page 78
  • Заглавие: Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите
  • Автор: E. ALEXIEV
  • Година на публикуване: 2007
Digest "Commercial and Competition Law", vol. 9, page 78 Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите E. ALEXIEV 01/01/1970
 • ISBN 978-954-730-866-4
  • Позоваване: ISBN 978-954-730-866-4
  • Заглавие: Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител
  • Автор: VARADINOV, O.
  • Година на публикуване: 2014
ISBN 978-954-730-866-4 Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител VARADINOV, O. 01/01/1970
Инфлуенсър маркетинг – същност и правни проблеми. Търговско и облигационно право. Nr. 11. pp. 14-30. Influencer marketing – nature and legal issues VARADINOV, O. and VARADINOVA, D. 01/01/1970
Нелоялните търговски практики и електронната търговия в условията на COVID-19. Търговско и облигационно право. Nr.3. Unfair commercial practices and e-commerce under COVID-19 BRATOV, N. 01/01/1970

4 документи намерени, показване на всички  за „Правна литература“


Други материали

Намерен е един документ.  за „Други материали“

резултата на страница, сортирани по 
Unfair Commercial Practices Consumer Protection Commission

Намерен е един документ.  за „Други материали“