Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

1-10 z 22 dokumenty  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • 32 Cdo 3895/2007
  • Národní identifikační číslo: 32 Cdo 3895/2007
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 01/08/2008
32 Cdo 3895/2007 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 01/08/2008
 • 9 As 38/2010 - 71
  • Národní identifikační číslo: 9 As 38/2010 - 71
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 21/10/2010
9 As 38/2010 - 71 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 21/10/2010
 • 23 Cdo 4044/2009
  • Národní identifikační číslo: 23 Cdo 4044/2009
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 27/01/2011
23 Cdo 4044/2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 27/01/2011
 • 1 As 59/2011 - 61
  • Národní identifikační číslo: 1 As 59/2011 - 61
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 22/06/2011
1 As 59/2011 - 61 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 22/06/2011
 • 8 As 115/2012 - 49
  • Národní identifikační číslo: 8 As 115/2012 - 49
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 26/09/2013
8 As 115/2012 - 49 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 26/09/2013
 • 4 As 98/2013 - 88
  • Národní identifikační číslo: 4 As 98/2013 - 88
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5, 3.
  • Typ rozhodnutí: Správní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 17/01/2014
4 As 98/2013 - 88 N/A Chapter 2, Article 5, 3." Správní rozhodnutí v odvolacím řízení" 17/01/2014
 • 7 As 110/2014 - 52
  • Národní identifikační číslo: 7 As 110/2014 - 52
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 2, Article 9 Chapter 2, Section 2, Article 8 link Chapter 2, Article 5, 2.
  • Typ rozhodnutí: Správní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 23/10/2014
7 As 110/2014 - 52 N/A Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 2, Article 9 Chapter 2, Section 2, Article 8 link Chapter 2, Article 5, 2." Správní rozhodnutí v odvolacím řízení" 23/10/2014
 • 8 As 136/2015 - 51
  • Národní identifikační číslo: 8 As 136/2015 - 51
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link
  • Typ rozhodnutí: Správní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 24/08/2016
8 As 136/2015 - 51 N/A link" Správní rozhodnutí v odvolacím řízení" 24/08/2016
 • Constitutional Court, Judgment no. II.ÚS 3729/17
Constitutional Court, Judgment no. II.ÚS 3729/17 N/A link link" Rozhodnutí Soudního dvora" 31/01/2018
Supreme Administrative Court, Judgment no. 7 As 379/2017 - 26 N/A link" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 22/02/2018

1-10 z 22 dokumenty  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 20 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Právní zpravodaj, 2008, vol. 3, pages 1-6
Právní zpravodaj, 2008, vol. 3, pages 1-6 Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik P. ČECH 01/01/1970
Profit.cz - online business magazine, February 24, 2008 Jasnější pravidla pro ochranu spotřebitele Z. BAUER 01/01/1970
iPravnik.cz - legal informational server, September 14, 2009 and Obchodněprávní revue, 2009, No. 2 Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách P. HAJN 01/01/1970
Masaryk University, Brno - Faculty of Law informational system, 2009 Transpozice směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům do českého právního řádu T. HÜLLE 01/01/1970
 • This legal doctrine is available online
This legal doctrine is available online Nekalé obchodní praktiky a jejich třetí opomíjená skupina J. VAVREČKA 01/01/1970
Ondrejová, D.: Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie, vol. 11, year 2015, pages 27 et seq. Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
Ondrejová, D.: Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie, vol. 4, year 2016, pages 17 et seq. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
Ondřejová, D.: Generální klauzule nekalých obchodních praktik, Bulletin advokacie, vol. 11, year 2016, pages 25 et seq. Generální klauzule nekalých obchodních praktik ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
Generální klauzule nekalých obchodních praktik v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve světle judikatury SDEU. Rekodifikace a Praxe, vol. 7-8, year 2016, pages 7-8 Generální klauzule nekalých obchodních praktik v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve světle judikatury SDEU ETLÍKOVÁ, M. 01/01/1970
Hajn, P.: K očekávaným změnám v právní regulaci nekalé soutěže. Rekodifikace a Praxe, vol. 5, year 2016 K očekávaným změnám v právní regulaci nekalé soutěže HAJN, P. 01/01/1970

1-10 z 20 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.