Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Lithuania

National Law

1-10 of 24 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • Law on Consumer Protection of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 10/11/1994
  • In force date: 07/12/1994
Law on Consumer Protection of the Republic of Lithuania 10/11/1994 07/12/1994
 • The Republic of Lithuania Law on Tourism
  • Adoption date for national laws: 19/03/1998
  • In force date: 01/09/1998
The Republic of Lithuania Law on Tourism 19/03/1998 01/09/1998
 • The Law on Advertising of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 18/07/2000
  • In force date: 01/01/2001
The Law on Advertising of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/01/2001
 • The Republic of Lithuania Law on Advertising
The Republic of Lithuania Law on Advertising 18/07/2000 01/01/2001
 • Civil Code of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 18/07/2000
  • In force date: 01/07/2001
Civil Code of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/07/2001
 • The Law on Amendment of the Law on Consumer Defence
  • Adoption date for national laws: 19/09/2000
  • In force date: 01/01/2001
The Law on Amendment of the Law on Consumer Defence 19/09/2000 01/01/2001
 • Act on contracts concluded by means of communication.
  • Adoption date for national laws: 17/08/2001
  • In force date: 25/08/2001
Act on contracts concluded by means of communication. 17/08/2001 25/08/2001
 • Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania
  • Adoption date for national laws: 28/02/2002
  • In force date: 01/01/2003
Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania 28/02/2002 01/01/2003
 • Rules on Labelling and Indication of Prices of Goods
  • Adoption date for national laws: 15/05/2002
  • In force date: 10/06/2002
Rules on Labelling and Indication of Prices of Goods 15/05/2002 10/06/2002
 • Law on the Prohibition of Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices
  • Adoption date for national laws: 21/12/2007
  • In force date: 01/02/2008
Law on the Prohibition of Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices 21/12/2007 01/02/2008

1-10 of 24 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

1-10 of 42 documents  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • 2S-11
  • National ID: 2S-11
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 4. Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 23/04/2009
2S-11 link Annex I, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 4. Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 23/04/2009
 • 2S-12
  • National ID: 2S-12
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 9. Annex I, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 07/05/2009
2S-12 link Annex I, 9. Annex I, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 07/05/2009
 • I-1621-189/2009
  • National ID: I-1621-189/2009
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 20.
  • Decision type: Court decision, first degree
  • Decision date: 10/07/2009
I-1621-189/2009 link Annex I, 20." Court decision, first degree" 10/07/2009
 • 2S-18
  • National ID: 2S-18
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 1. Annex I, 19. Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 10/09/2009
2S-18 link Annex I, 1. Annex I, 19. Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 10/09/2009
 • 2S-21
  • National ID: 2S-21
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 20.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 15/10/2009
2S-21 link Annex I, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 20." Administrative decision, first degree" 15/10/2009
 • 2S-22
  • National ID: 2S-22
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 1. Annex I, 4. Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 22/10/2009
2S-22 link Annex I, 1. Annex I, 4. Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 22/10/2009
 • I-2429-39/2009
  • National ID: I-2429-39/2009
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 11.
  • Decision type: Court decision, first degree
  • Decision date: 09/11/2009
I-2429-39/2009 link Annex I, 11." Court decision, first degree" 09/11/2009
 • I-2080-624/2009
  • National ID: I-2080-624/2009
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (d) Annex I, 7. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 1, Article 2, (h)
  • Decision type: Court decision, first degree
  • Decision date: 11/12/2009
I-2080-624/2009 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (d) Annex I, 7. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 1, Article 2, (h)" Court decision, first degree" 11/12/2009
 • 2S-3
  • National ID: 2S-3
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 17. Annex I, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 04/02/2010
2S-3 link Annex I, 17. Annex I, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b) Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 04/02/2010
 • 2S-5
  • National ID: 2S-5
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 1. Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 11/02/2010
2S-5 link Annex I, 1. Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 11/02/2010

1-10 of 42 documents  for "Cases"


Legal Literature

8 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
 • Teisė, 2011, vol. 81, pages 144-157
Teisė, 2011, vol. 81, pages 144-157 The Notion of Fair and Unfair Commercial Practices M. RIMKEVICIUS 01/01/1970
RIMKEVIČIUS, Mantas. „Nacionalinės Moralės“ išimtis nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje. In Teisė, 2011, v. 79. National Moral’s Exception in the Unfair Commercial Practices Directive RIMKEVIČIUS, M. 01/01/1970
ZAPOLSKIS, Paulius. Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai. In Vartotojų teisių apsaugos aspektai Europos Sąjungoje, 2011, Va312. Unfair Commercial Practices and Economic Interests of Consumer ZAPOLSKIS, P. 01/01/1970
RIMKEVIČIUS, Mantas. Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilniaus universitetas, 2012. Evaluation Criteria of Misleading Advertising in the European Union and Lithuania RIMKEVIČIUS, M. 01/01/1970
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ Ieva. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva: perkėlimo ir taikymo iššūkiai Lietuvos teisinėje sistemoje. In Socialinės studijos, 2012, v. 4(3). Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva: perkėlimo ir taikymo iššūkiai Lietuvos teisinėje sistemoje NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 01/01/1970
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. Consumer Rights. Informational Material MALINAUSKAITĖ, J. 01/01/1970
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, Ieva. Agresyvios komercinės veiklos draudimas pagal nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą. In Socialinės studijos, 2015, v. 7 (2). The Prohibition of Aggressive Commercial Practices According to Unfair Commercial Practices Directive NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 01/01/1970
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ Ieva. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Mykolo Romerio universitetas, 2016. Consumer Protection Against Unfair Commercial Practices in the European Union and Lithuanian Law NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 01/01/1970

8 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

4 documents found, displaying all  for "Other Material"

results per page, sorted by 
Consumer Rights Protection in Consumer Contractual Relations: Overview of Regulation and Case Law Supreme Court of Lithuania
Consumer Rights Protection in Consumer Contractual Relations: Overview of Regulation and Case Law II Supreme Court of Lithuania
Guidelines on the assessment of misleading and prohibited comparative advertising Competition Council of the Republic of Lithuania
Guidelines on the assessment of misleading and prohibited comparative advertising Lietuvos Respublikos Konkurencijos Taryba (Competition Council of the Republic of Lithuania)

4 documents found, displaying all  for "Other Material"