Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nacionālie tiesību akti

1-10 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 07/12/1984
  • Spēkā stāšanās datums: 01/07/1985
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 08/06/1994
  • Spēkā stāšanās datums: 18/06/1994
  • PDF: legislation336_lv.pdf
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994
 • Krimināllikums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/06/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/09/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: Tūrisma lik_lv.pdf
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
  • PDF: legislation141_lv.pdf
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 01/01/1999 01/04/1999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: legislation221_lv.pdf
Tūrisma likums 01/01/1999 01/01/1999
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 18/05/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2000
  • PDF: MK not. 178_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000

1-10 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”


Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti


Lietas

1-10 no 43 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/12/2008
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 N/A Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/12/2008
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Leo Li Gabor/Esmeralda case
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 23/07/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 23/07/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 10/12/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Parking Service case
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/02/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12 Parking Service case Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/02/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 N/A Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 15/04/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Vispārpieņemtais nosaukums: HuaShen
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 27/05/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 N/A Chapter 4, Article 13 Annex I, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 21/07/2010
 • Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Pārsūdzēts administratīvs lēmums
  • Lēmuma datums: 23/08/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 N/A Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Pārsūdzēts administratīvs lēmums" 23/08/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 28/09/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 N/A Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums, pirmā instance" 28/09/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 30/09/2010

1-10 no 43 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”


Juridiskā literatūra

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 01/01/1970
Patērētāju datu izmantošana personalizētajā digitālajā mārketingā: vadlīnijas komersantiem. Jurista Vārds. No. 40 (1150) Using consumer data in personalised digital marketing: guidelines for merchants. DĀVIDA, Z. 01/01/1970
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II: The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21–22 October 2021, Riga. Collection of Research Papers. University of Latvia Press, Riga, pp. 521-531. Consumer Personal Data as a Payment – Implementation of Digital Content Directive in Poland and Latvia LUBASZ D.; DAVIDA Z. 01/01/1970

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”


Citi dokumenti

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”