Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Az árak feltüntetéséről szóló irányelv (98/6)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Előírja, hogy a kereskedők által a fogyasztók számára kínált termékeken az eladási árat és az egységárat világosan fel kell tüntetni a fogyasztók tájékoztatása és az árak összehasonlításának elősegítése érdekében.

FŐBB PONTOK

A kereskedők által a fogyasztók számára kínált minden terméken egyértelmű, könnyen azonosítható és tisztán olvasható módon fel kell tüntetni az eladási árat és az egységárat („egyértelmű” alatt a hozzáadottérték-adó és minden egyéb adó figyelembevételével vett ár értendő).

Az egységárat nem szükséges jelezni, ha az ugyanaz, mint az eladási ár.

Az Európai Unió (EU) országai mindamellett úgy határozhatnak, hogy nem alkalmazzák ezt a szabályt a következőkre:

  • szolgáltatás nyújtása során szállított termékek;
  • árverés útján való értékesítés, valamint műtárgyak és régiségek eladása.

Az ömlesztve értékesített termékek esetében csak az egységárat kell feltüntetni.

A termékek eladási árát megemlítő hirdetésnek jeleznie kell az egységárat is.

Az uniós országok:

  • mentesülhetnek az olyan termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól, amelyek esetében ez a feltüntetés nem lenne célszerű, vagy zavart keltene;
  • összeállíthatják azon nem élelmiszeripari termékek jegyzékét, amelyekre nézve az egységár feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget továbbra is alkalmazzák.

Az irányelvnek megfelelően a tagállamok egy átmeneti időszakra előírhatták, hogy a kiskereskedelmi kisvállalkozások által nem ömlesztve értékesített termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.

Az uniós országok:

  • megfelelő intézkedéseket írnak elő annak érdekében, hogy valamennyi érintett személyt tájékoztassák az ezt az irányelvet a belső jogba átültető nemzeti jogszabályról;
  • megállapítják és közlik az ezen irányelv alkalmazása során elfogadott belső rendelkezéseik megsértése esetén alkalmazandó büntetéseket.

Ezen irányelv nyomán a 79/581/EGK irányelv (élelmiszerárak) és a 88/314/EGK irányelv (nem élelmiszeripari árak) 2000. március 18-tól kezdődően hatályát vesztette.

2006-ban az Európai Bizottság egy közleményben vizsgálta meg, hogy az uniós országok hogyan ültették át az irányelvet és az érdekelt felek véleményét kívánta megtudni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1998. március 18-tól hatályos. Az uniós országoknak 2000. március 18 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről (HL L 80., 1998.3.18., 27–31. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 1998/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2006) 325 végleges, 2006.6.21.).

Utolsó frissítés: 08/08/2018

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.