Vnitrostátní právní předpisy

Každý členský stát Evropská unie (EU) má své vlastní právo a právní systém. Právo členských států zahrnuje jak právo na vnitrostátní úrovni (neboli vnitrostátní právo, které je platné v celém určitém členském státě) tak právní předpisy, které jsou platné pouze v určité oblasti, regionu nebo městě.

Členské státy zveřejňují své právní předpisy ve svém úředním jazyce/jazycích a tyto předpisy jsou závazné pouze v tomto jazyce/jazycích. Některé akty práva členských států mohou být pro informační účely rovněž dostupné v jiném jazyce či jazycích, než je jejich úřední znění.

Databáze

Většina členských států má vnitrostátní databázi svých právních předpisů – přejete-li si získat tyto informací, zvolte si jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Odkazy na většinu oficiálních vnitrostátních databází rovněž naleznete v evropské databázi N-Lex. N-Lex je probíhající společný projekt řízený Úřadem pro publikace Evropské unie za účasti vnitrostátních vlád. V současné době vám zprostředkovává právní předpisy 27 členských států.

Kromě toho Evropské fórum úředních věstníků poskytuje přístup k webovým stránkám organizací, které jsou odpovědné za zveřejňování úředních věstníků členských států EU (a některých kandidátských států EU a států ESVO).

Z pohledu EU ve skutečnosti právo mnoha členských států provádí právo EU. Jedná se především o případ vnitrostátního práva, kterým se provádí směrnice EU. Pokud hledáte taková prováděcí opatření, kterými členské státy začlenily určitá ustanovení práva EU, můžete využít příslušnou vyhledávací funkci v databázi EUR-Lex.

Prameny práva

Právo členských států je obsaženo v různých pramenech práva, a to zejména v ústavě, zákonech nebo jiných právních předpisech (které mohou být přijaty na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni) a/nebo z nařízení státních institucí atd. Kromě toho se rozhodnutí soudů členských států mohou stát judikaturou.

Oblasti práva

Právo členských států se tradičně rozděluje na soukromé a veřejné právo.

  • Soukromé právo nebo civilní právo představuje oblast práva ve společnosti, která upravuje vztahy mezi jednotlivci nebo skupinami bez zásahu státu nebo vlády.
  • Veřejné právo upravuje vztah mezi jednotlivci a státem, jeho subjekty a orgány, dále upravuje pravomoci státu a příslušné postupy. Všeobecně se dá říci, že veřejné právo tvoří ústavní právo, správní právo a trestní právo. Trestní právo lze kvůli jeho zvláštní povaze rovněž považovat za samostatnou kategorii.

Chcete-li získat podrobné informace o právu členských států, zvolte si jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Poslední aktualizace: 12/09/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.