Kansallinen lainsäädäntö

Tanska

Tällä sivulla on tietoa Tanskan oikeusjärjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Tanska

Tanskan oikeusjärjestelmästä on saatavilla tietoa Tanskan oikeusministeriön ja Tanskan parlamentin verkkosivuilla.

Oikeuslähteet

Tanskan tärkeimmät oikeuslähteet ovat lainsäädäntö, lainvalmisteluasiakirjat ja oikeuskäytäntö.

Lainsäädäntö on tärkein oikeuslähde, ja se julkaistaan virallisessa lehdessä (Lovtidende). Virallinen lehti on vuodesta 2008 lähtien ollut saatavilla ainoastaan sähköisessä muodossa. Lainsäädäntö on jaettu muun muassa lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin. Tanskan parlamentti (Folketinget eli kansankäräjät) hyväksyy lait, hallitus antaa asetuksia ja viranomaiset antavat hallinnollisia määräyksiä.

Kansankäräjät on ainoa elin, jolla on valtuudet hyväksyä uusia lakeja tai muuttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ainoastaan kansankäräjät voi kumota tai muuttaa lainsäädäntöä sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Myös tuomioistuinten ratkaisuilla on tärkeä rooli lainsäädännön soveltamisessa. Korkeimman oikeuden ratkaisut ovat usein tärkeämpiä kuin alempien oikeusasteiden ratkaisut.

Lainsäädäntömenettelyn aikana tehty lainvalmistelutyö on myös tärkeä osa lainsäädännön soveltamista.

Oikeudelliset tietokannat

Oikeustietoportaalin (Retsinformation) kautta kansalaisilla on mahdollisuus tutustua

  • lakeihin, hallinnollisiin määräyksiin, sopimuksiin ja konsolidoituun lainsäädäntöön
  • parlamentin asiakirjoihin
  • hallinnollisiin päätöksiin
  • oikeusasiamiehen päätöksiin.

Oikeustietoportaali sisältää kaiken 1. tammikuuta 1985 voimassa olleen lainsäädännön ja kaikki sen jälkeen hyväksytyt säädökset.

Tietokannan käyttö on ilmaista.

Päivitetty viimeksi: 20/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.