Nacionalno zakonodavstvo

Danska

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o danskom pravnom sustavu.

Sadržaj omogućio
Danska

Informacije o danskom pravnom sustavu dostupne su na internetskim stranicama danskog Ministarstva pravosuđadanskog parlamenta.

Pravni izvori

Glavni su izvori prava u Danskoj zakonodavstvo, pripremni zakonodavni rad i sudska praksa.

Zakonodavstvo je primarni izvor prava i objavljuje se u Službenom listu. Službeni list je od 2008. dostupan samo u elektroničkom obliku. Zakonodavstvo se dijeli na, među ostalim, zakone, naloge i upravne propise. Zakone donosi danski parlament, naloge izdaje vlada, a upravne propise izrađuju nadležna tijela.

Parlament je jedino tijelo koje ima ovlasti donošenja novih zakona ili izmjene postojećeg zakonodavstva. Samo parlament može staviti izvan snage ili izmijeniti doneseno zakonodavstvo.

Važnu ulogu u primjeni prava imaju i sudske odluke. Odluke Vrhovnog suda često imaju veću važnost od odluka nižih sudova.

Važan dio primjene prava čini i pripremni zakonodavni rad koji se vrši tijekom zakonodavnog postupka.

Pravne baze podataka

Na portalu pravnih informacija (Retsinformation) građani imaju pristup:

  • zakonima, upravnim propisima, sporazumima i pročišćenom zakonodavstvu
  • parlamentarnim dokumentima
  • upravnim odlukama
  • odlukama pravobranitelja.

Portal sadržava sveukupno zakonodavstvo koje je bilo na snazi na dan 1. siječnja 1985. i sve zakonodavstvo doneseno nakon tog datuma.

Pristup bazi podataka besplatan je.

Posljednji put ažurirano: 20/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.