A tagállamok joga

Az Európai Unió (EU) minden tagállamának megvan a saját joga és jogrendszere. A tagállami jog állhat nemzeti szintű jogból (vagyis nemzeti jogból, amely az adott tagállamon belül mindenhol érvényes) és olyan jogszabályokból, amelyek csak egy bizonyos területen, régióban vagy városban alkalmazandóak.

A tagállamok a hivatalos nyelvükön (nyelveiken) teszik közzé jogukat, és annak csak eze(ke)n a nyelve(ke)n van jogilag kötelező ereje. Tájékoztatási célból a tagállami jog bizonyos aktusai elérhetőek lehetnek az állam hivatalos nyelvétől (nyelveitől) eltérő egy vagy több más nyelven is.

Adatbázisok

A legtöbb tagállamnak van nemzeti jogi adatbázisa – ehhez az információhoz a jobb oldalon szereplő zászlók közül egyet kiválasztva juthat hozzá.

Ezenkívül az európai N-Lex adatbázis összeköti a legtöbb hivatalos nemzeti adatbázist. Az N-Lex egy folyamatban lévő közös projekt, melyet az Európai Unió Kiadóhivatala és a részt vevő nemzeti kormányok irányítanak. Jelenleg 27 tagállam jogának megtekintését teszi lehetővé.

A Hivatalos Közlönyök Európai Fóruma útján hozzáférhet továbbá az uniós tagállamok (valamint egyes EU-tagjelölt országok és az EFTA-országok) hivatalos közlönyeinek közzétételéért felelős szervezetek honlapjához.

Az EU szempontjából a tagállamok sok jogszabálya voltaképpen az uniós jogot hajtja végre. Ez a helyzet különösen az uniós irányelveket végrehajtó nemzeti jogszabályokkal. Ha ilyen végrehajtási intézkedéseket keres, amelyekkel a tagállamok az uniós jog bizonyos rendelkezéseit építették be, használhatja a releváns keresési funkciót az EUR-Lex adatbázisban.

Jogforrások

A tagállamok joga különféle forrásokból származik, így különösen az alkotmányból, a törvényekből vagy jogszabályokból (amelyeket elfogadhatnak nemzeti, regionális vagy helyi szinten) és/vagy a kormányzati szervek rendeleteiből stb. A tagállami bíróságok határozatai továbbá ítélkezési gyakorlattá válhatnak.

Jogterületek

A tagállamok jogát hagyományosan magánjogra és közjogra osztják fel.

  • A magánjog vagy polgári jog az a jogterület a társadalomban, amely az egyének vagy csoportok közti viszonyokra vonatkozik, az állam vagy a kormány beavatkozása nélkül.
  • A közjog az egyének és az állam, valamint annak szervei és hatóságai közti viszonyt, az utóbbiak hatáskörét és a vonatkozó eljárásokat szabályozza. A közjogot általánosságban az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a büntetőjog alkotja. Sajátos jellege miatt a büntetőjog tekinthető önálló kategóriának is.

A tagállami jogról részletes információkhoz juthat, ha kiválaszt egyet a jobb oldalon szereplő zászlók közül.

Utolsó frissítés: 12/09/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.