Nationale wetgeving

Denemarken

Op deze pagina vindt u informatie over het rechtsstelsel in Denemarken.

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Informatie over het Deense rechtsstelsel is te vinden op de website van het Deense ministerie van Justitie en van het Deense parlement.

Rechtsbronnen

De belangrijkste rechtsbronnen in Denemarken zijn wetgeving, voorbereidend wetgevend werk en jurisprudentie.

Wetgeving is de belangrijkste rechtsbron en wordt gepubliceerd in de staatscourant. Sinds 2008 is de staatscourant alleen nog maar in elektronische vorm beschikbaar. De wetgeving is onderverdeeld in onder meer wetten, verordeningen en bestuursreglementen. Wetten worden aangenomen door het Deense parlement, verordeningen worden uitgevaardigd door de regering en bestuursreglementen worden opgesteld door de autoriteiten.

Het parlement is het enige orgaan dat bevoegd is om nieuwe wetten aan te nemen of bestaande wetgeving te wijzigen. Eenmaal aangenomen, kan wetgeving alleen door het parlement worden ingetrokken of gewijzigd.

Beslissingen van rechterlijke instanties spelen ook een belangrijke rol bij de toepassing van het recht. Arresten van het hooggerechtshof zijn vaak belangrijker dan vonnissen van lagere rechtbanken.

Ook voorbereidend wetgevend werk, dat wordt uitgevoerd tijdens de wetgevingsprocedure, is belangrijk bij de toepassing van het recht.

Juridische gegevensbanken

Het juridische informatieportaal (Retsinformation) geeft burgers toegang tot:

  • wetten, bestuursreglementen, verdragen en geconsolideerde wetgeving;
  • parlementaire documenten;
  • administratieve besluiten;
  • beslissingen van de Deense ombudsman.

Het informatieportaal bevat alle wetgeving die op 1 januari 1985 van kracht was of na die datum is aangenomen.

De gegevensbank is gratis toegankelijk.

Laatste update: 20/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.