Legislația națională

Danemarca

Această pagină vă oferă informații privind sistemul juridic din Danemarca.

Conținut furnizat de
Danemarca

Pentru informații privind sistemul juridic danez puteți consulta și site-urile web ale Ministerului Justiției din Danemarca și ale Parlamentului danez.

Izvoare de drept

Principalele izvoare de drept din Danemarca sunt legislația, activitatea de pregătire a legislației și jurisprudența.

Legislația este izvorul de drept principal și se publică în monitorul oficial, care din 2008 este disponibil doar în versiune electronică. Legislația cuprinde legi, ordine și regulamentele administrative. Legile sunt adoptate de Parlamentul danez, ordinele sunt emise de guvern, iar regulamentele administrative - de către autorități.

Parlamentul este singura autoritate competentă să adopte legi sau să modifice legislația existentă. După adoptare, legislația poate fi modificată sau abrogată doar de către Parlament.

Hotărârile judecătorești au un rol important în aplicarea legii. Hotărârile pronunțate de Curtea Supremă sunt deseori mai importante decât cele pronunțate de instanțele inferioare.

Activitatea de pregătire a legislației, derulată în cadrul procesului legislativ, are, de asemenea, un rol important în aplicarea legii.

Baza de date legislative

Accesând portalul de informații juridice (Retsinformation), cetățenii pot consulta:

  • legi, ordine administrative, tratate, legislație consolidată
  • acte ale Parlamentului
  • decizii administrative
  • decizii ale Avocatului poporului.

Portalul conține toate normele legislative care erau în vigoare la 1 ianuarie 1985 și toate actele legislative adoptate după această dată.

Accesul la baza de date este gratuit.

Ultima actualizare: 20/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.