Legislația națională

Fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE) are propriul său drept și sistem juridic. Dreptul statelor membre (SM) poate include atât dreptul la nivel național (sau dreptul național, care este valabil pe întreg teritoriul unui anumit stat membru), cât și dreptul aplicabil numai într-un anumit domeniu, într-o anumită regiune sau într-un anumit oraș.

Statele membre își publică legislația în limba (limbile) lor oficială(e) și aceste norme au un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic numai în limba (limbile) respectivă(e). Cu titlu informativ, anumite dispoziții de drept ale statelor membre pot fi disponibile și în altă (alte) limbă (limbi) decât cea (cele) oficială(e).

Baze de date

Majoritatea statelor membre au o bază de date care conține legislația proprie - puteți obține această informație prin selectarea unuia din steagurile care figurează în partea dreaptă.

În plus, baza de date europeană N-Lex conține link-uri către majoritatea bazelor de date naționale oficiale. N-Lex este un proiect comun în curs de desfășurare gestionat de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene și de către guvernele naționale participante. În prezent, acesta permite consultarea legislației din 27 de state membre.

În plus, prin intermediul Forumului european al jurnalelor oficiale, puteți accesa site-urile organizațiilor responsabile de publicarea jurnalelor oficiale ale statelor membre ale UE (plus ale unor țări candidate la aderarea la UE și ale țărilor membre ale AELS).

Din punctul de vedere al UE, în mare parte, dreptul național al statelor membre pune în aplicare dreptul UE. În particular, acesta este cazul dreptului național care transpune directive ale UE. În cazul în care căutați astfel de măsuri de punere în aplicare, prin care statele membre au încorporat anumite dispoziții ale dreptului UE, puteți utiliza funcția de căutare relevantă a bazei de date EUR-Lex.

Izvoare de drept

Dreptul statelor membre are diferite izvoare, în special Constituția, legile (care pot fi adoptate la nivel național, regional sau local) și/sau regulamente ale agențiilor guvernamentale etc. În plus, hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele statelor membre pot forma jurisprudența.

Domenii de drept

În mod tradițional, dreptul statelor membre se împarte în drept privat și drept public.

  • Dreptul privat sau dreptul civil este domeniul de drept care, într-o societate, reglementează relațiile dintre indivizi sau grupuri, fără intervenția statului sau a guvernului.
  • Dreptul public reglementează relațiile dintre indivizi, pe de o parte, și stat, entitățile și autoritățile statului, puterile statului și procedurile relevante, pe de altă parte. În general, dreptul public include dreptul constituțional, dreptul administrativ și dreptul penal. Datorită caracterului special al dreptului penal, acesta poate fi considerat și ca o categorie distinctă.

Pentru a obține informații detaliate cu privire la dreptul statelor membre, vă rugăm să selectați unul din steagurile care figurează în partea dreaptă.

Ultima actualizare: 12/09/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.