Nacionalno pravo

Danska

Ta stran vsebuje informacije o pravnem sistemu na Danskem.

Vsebino zagotavlja
Danska

Informacije o danskem pravnem sistemu so na voljo na spletiščih danskega ministrstva za pravosodje in danskega parlamenta.

Pravni viri

Glavni pravni viri na Danskem so zakonodaja, pripravljalno zakonodajno delo in sodna praksa.

Zakonodaja je glavni pravni vir in se objavlja v uradnem listu. Uradni list je od leta 2008 na voljo le v elektronski obliki. Zakonodaja se med drugim deli na zakone, odredbe in upravne predpise. Zakone sprejema danski parlament, odredbe izdaja vlada, upravne predpise pa pripravijo upravni organi.

Parlament je edini organ, ki je pristojen za sprejemanje novih zakonov ali spreminjanje obstoječe zakonodaje. Zakonodajo lahko po sprejetju razveljavi ali spremeni samo Parlament.

Tudi sodne odločbe imajo pomembno vlogo pri uporabi prava. Sodbe vrhovnega sodišča so pogosto pomembnejše kot sodne odločbe nižjih sodišč.

Pripravljalno zakonodajno delo, ki poteka v okviru zakonodajnega postopka, je prav tako pomembno pri uporabi prava.

Pravne zbirke podatkov

Pravni informacijski portal (Retsinformation) državljanom in državljankam omogoča dostop do:

  • zakonov, upravnih predpisov, pogodbe in prečiščenih zakonodajnih besedil,
  • parlamentarnih dokumentov,
  • upravnih odločb in
  • odločitev varuha človekovih pravic.

Na portalu je vsa zakonodaja, ki je veljala 1. januarja 1985, in vsa zakonodaja, sprejeta po tem datumu.

Dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 20/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.