Price Indication Directive (98/6) - Polska

Przepisy krajowe

1-10 z 27 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: legislation263_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/04/1993
  • Data wejścia w życie: 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000

1-10 z 27 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

Znaleziono 5 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • KIO 1688/14
  • Identyfikator krajowy: KIO 1688/14
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Article 2, (b) Article 2, (a)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 02/09/2014
KIO 1688/14 link Article 2, (b) Article 2, (a)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 02/09/2014
 • VI SA/Wa 1406/15
  • Identyfikator krajowy: VI SA/Wa 1406/15
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Article 8
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 19/11/2015
VI SA/Wa 1406/15 link Article 8" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 19/11/2015
 • Court of Appeal, Warsaw, Judgment VII AGa 490/18
Court of Appeal, Warsaw, Judgment VII AGa 490/18 N/A Article 2 Article 2" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 05/09/2018
Supreme Administrative Court, Judgement II GSK 710/19 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 09/10/2019
Provincial Administrative Court, Warsaw, Judgement VI SA/Wa 2744/19 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 15/07/2020

Znaleziono 5 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

1-10 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Monitor Prawniczy, 2002, pages 1111-et seq., nr. 24 Ostatnie nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – cz. I J. Szwaja 01/01/1970
 • Doradca Podatkowy, 2004, pages 11-et seq., nr. 4
Doradca Podatkowy, 2004, pages 11-et seq., nr. 4 Wypłata odszkodowań komunikacyjnych w cenie netto lub brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i uslug) K. Baran 01/01/1970
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 01/01/1970
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 01/01/1970
 • 2008, p. 375, publishers:
  • Odniesienie: 2008, p. 375, publishers:
  • Tytuł: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów ma tle prawa Unii Europejskiej
  • Autor: P. Mikłaszewicz
  • Rok publikacji: 2008
2008, p. 375, publishers: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów ma tle prawa Unii Europejskiej P. Mikłaszewicz 01/01/1970
 • Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14
Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14 Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów M. Namysłowska 01/01/1970
 • 2009, p. 514, publishers:
  • Odniesienie: 2009, p. 514, publishers:
  • Tytuł: Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów
  • Autor: A. Wiewiórowska-Domagalska
  • Rok publikacji: 2009
2009, p. 514, publishers: Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów A. Wiewiórowska-Domagalska 01/01/1970
 • 2010, publishers:
  • Odniesienie: 2010, publishers:
  • Tytuł: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Autor: A. Kołodziej, J Jezioro, W. Dubis, K Zagrobelny
  • Rok publikacji: 2010
2010, publishers: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. A. Kołodziej, J Jezioro, W. Dubis, K Zagrobelny 01/01/1970
 • 2010, publishers:
  • Odniesienie: 2010, publishers:
  • Tytuł: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
  • Autor: A. Stawicki
  • Rok publikacji: 2010
2010, publishers: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz A. Stawicki 01/01/1970

1-10 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

Brak wyników