Price Indication Directive (98/6) - Slovensko

Vnútroštátne právo

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 04/12/1963
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 16/12/1963
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
 • Zákon č.40/1964 Zb.
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 26/02/1964
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 05/03/1964
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/01/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/11/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 15/11/1995
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 09/12/1995
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 16/03/2000
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/2000
  • PDF: legislation155_sk.pdf
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 14/06/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 12/12/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/2002
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“


Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky


Veci

Nájdených: 5 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Case 2Cob/40/2014
  • Národný identifikačný prvok: Case 2Cob/40/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: link Article 2, (e)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 11/12/2014
Case 2Cob/40/2014 N/A link Article 2, (e)" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 11/12/2014
 • P/0291/05/2015
  • Národný identifikačný prvok: P/0291/05/2015
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 1, 1. Article 8
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 28/10/2015
P/0291/05/2015 N/A Article 1, 1. Article 8" Správne rozhodnutie, prvý stupeň" 28/10/2015
 • Case P/0175/07/16
  • Národný identifikačný prvok: Case P/0175/07/16
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 5 Article 3
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 16/08/2016
Case P/0175/07/16 N/A Article 5 Article 3" Správne rozhodnutie, prvý stupeň" 16/08/2016
 • Case P/0188/07/16
  • Národný identifikačný prvok: Case P/0188/07/16
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 5 Article 1 Article 3
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 30/08/2016
Case P/0188/07/16 N/A Article 5 Article 1 Article 3" Správne rozhodnutie, prvý stupeň" 30/08/2016
 • Supreme Court, Judgement 10Asan/5/2019
  • Národný identifikačný prvok: Supreme Court, Judgement 10Asan/5/2019
  • Všeobecný názov: Rozhodnutie o kasačnej sťažnosti
  • Časť smernice: link
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 26/02/2020
Supreme Court, Judgement 10Asan/5/2019 Rozhodnutie o kasačnej sťažnosti link" Správne rozhodnutie v odvolacom konaní" 26/02/2020

Nájdených: 5 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“


Právna náuka

Nájdených: 2 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“

výsledkov na strane zoradených podľa 
Obchod: maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. Roč.8 (Obchod: maloobchod, veľkoobchod), 2003, p. 8, nr. 9 Jednotková cena bude, ale neskôr Andrea Hinková, Katrína Malíková 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 01/01/1970

Nájdených: 2 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“


Iný materiál

Našla sa jedna položka dokument.  pre „Iný materiál“

výsledkov na strane zoradených podľa 
Stanovisko SOI k problematike uvádzania jednotkových cien pri predaji pracích prostriedkov Slovak Trade Inspection

Našla sa jedna položka dokument.  pre „Iný materiál“