Injunctions Directive (2009/22) - България

Национални разпоредби

1-10 от 12 документи  за „Национални закони“

резултата на страница, сортирани по 
 • Закон за задълженията и договорите
  • Дата на приемане за национални закони: 03/01/1950
  • Дата на влизане в сила: 01/01/1950
  • PDF: legislation420_bg.pdf
Закон за задълженията и договорите 03/01/1950 01/01/1950
 • Закон за Защита на Конкуренцията
  • Дата на приемане за национални закони: 08/05/1998
  • Дата на влизане в сила: 05/07/1999
  • PDF: legislation403_bg.pdf
Закон за Защита на Конкуренцията 08/05/1998 05/07/1999
 • ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
  • Дата на приемане за национални закони: 01/10/2002
  • Дата на влизане в сила: 01/10/2002
  • PDF: legislation425_bg.pdf
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 01/10/2002 01/10/2002
 • Закон за защита на потребителите
  • Дата на приемане за национални закони: 24/11/2005
  • Дата на влизане в сила: 06/10/2006
  • PDF: ЗЗП БГ (ID 175796)_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 24/11/2005 06/10/2006
 • Закон за защита на потребителите
  • Дата на приемане за национални закони: 09/12/2005
  • Дата на влизане в сила: 09/12/2005
  • PDF: legislation394_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 09/12/2005
 • Закон за защита на потребителите
  • Дата на приемане за национални закони: 09/12/2005
  • Дата на влизане в сила: 10/06/2006
  • PDF: transpos_laws_bg_en_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 10/06/2006
 • Закон за електронната търговия
  • Дата на приемане за национални закони: 23/06/2006
  • Дата на влизане в сила: 24/12/2006
Закон за електронната търговия 23/06/2006 24/12/2006
 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
  • Дата на приемане за национални закони: 22/12/2006
  • Дата на влизане в сила: 01/12/2007
  • PDF: legislation410_bg.pdf
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 22/12/2006 01/12/2007
 • Граждански процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс 06/07/2007 01/03/2008
 • Граждански Процесуален Кодекс
  • Дата на приемане за национални закони: 20/07/2007
  • Дата на влизане в сила: 01/03/2008
  • PDF: legislation402_bg.pdf
Граждански Процесуален Кодекс 20/07/2007 01/03/2008

1-10 от 12 документи  за „Национални закони“


Система за правоприлагане

Няма налични резултати


Случаи

10 документи намерени, показване на всички  за „Случаи“

резултата на страница, сортирани по 
 • 1102/07
  • Национален идентификатор: 1102/07
  • Общоприето наименование: Престиж 96"ООД (Prestige 96 Ltd.) v. Commission on Consumer Protection
  • Част от директивата: Article 2, 1.
  • Вид решение: Други
  • Дата на решението: 26/06/2007
1102/07 Престиж 96"ООД (Prestige 96 Ltd.) v. Commission on Consumer Protection Article 2, 1." Други" 26/06/2007
 • Кодекси-ГПК - чл. 274 ал.3, чл.386 ал.3, чл.379.
  • Национален идентификатор: Кодекси-ГПК - чл. 274 ал.3, чл.386 ал.3, чл.379.
  • Общоприето наименование: Handelsgesellschaften und das Gericht in Burgas
  • Част от директивата: Article 1, 2. Article 1, 1. Annex I
  • Вид решение: Други
  • Дата на решението: 20/10/2009
Кодекси-ГПК - чл. 274 ал.3, чл.386 ал.3, чл.379. Handelsgesellschaften und das Gericht in Burgas Article 1, 2. Article 1, 1. Annex I" Други" 20/10/2009
 • C-580/11
  • Национален идентификатор: C-580/11
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3, (a)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 24/01/2012
C-580/11 N/A Article 3, (a)" Решение на върховния съд" 24/01/2012
 • Supreme Court, Judgement C-3276/15
  • Национален идентификатор: Supreme Court, Judgement C-3276/15
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3, (b)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 30/12/2015
Supreme Court, Judgement C-3276/15 N/A Article 3, (b)" Решение на върховния съд" 30/12/2015
 • Supreme Court of Cassation, Judgment 180/19, I com. d.
  • Национален идентификатор: Supreme Court of Cassation, Judgment 180/19, I com. d.
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 08/02/2019
Supreme Court of Cassation, Judgment 180/19, I com. d. N/A Article 2" Решение на върховния съд" 08/02/2019
 • Supreme Court of Cassation, Judgement 109/2019
  • Национален идентификатор: Supreme Court of Cassation, Judgement 109/2019
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2, 1., (a)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 12/09/2019
Supreme Court of Cassation, Judgement 109/2019 N/A Article 2, 1., (a)" Решение на върховния съд" 12/09/2019
 • Supreme Court of Cassation, Judgement 190/2019
  • Национален идентификатор: Supreme Court of Cassation, Judgement 190/2019
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2, 1., (a)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 16/12/2019
Supreme Court of Cassation, Judgement 190/2019 N/A Article 2, 1., (a)" Решение на върховния съд" 16/12/2019
 • Sofia Court of Appeal, Judgement 687/2020
  • Национален идентификатор: Sofia Court of Appeal, Judgement 687/2020
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2
  • Вид решение: Съдебно решение в процес на обжалване
  • Дата на решението: 13/04/2020
Sofia Court of Appeal, Judgement 687/2020 N/A Article 2" Съдебно решение в процес на обжалване" 13/04/2020
 • Supreme Court of Cassation, Judgement 60047/2021
  • Национален идентификатор: Supreme Court of Cassation, Judgement 60047/2021
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2
  • Вид решение: Съдебно решение в процес на обжалване
  • Дата на решението: 24/06/2021
Supreme Court of Cassation, Judgement 60047/2021 N/A Article 2" Съдебно решение в процес на обжалване" 24/06/2021
 • Supreme Court of Cassation, Judgement 60071/2021
  • Национален идентификатор: Supreme Court of Cassation, Judgement 60071/2021
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 30/07/2021
Supreme Court of Cassation, Judgement 60071/2021 N/A Article 2" Решение на върховния съд" 30/07/2021

10 документи намерени, показване на всички  за „Случаи“


Правна литература

7 документи намерени, показване на всички  за „Правна литература“

резултата на страница, сортирани по 
 • Regal, 2006, pages 1-4, nr. 6
  • Позоваване: Regal, 2006, pages 1-4, nr. 6
  • Заглавие: In den Spuren der kollektiven Meuterei
  • Автор: Simeon Pateev
  • Година на публикуване: 2006
Regal, 2006, pages 1-4, nr. 6 In den Spuren der kollektiven Meuterei Simeon Pateev 01/01/1970
Handels- und Wettbewerbsrecht (HWR), 2008, pages 38-46, nr. 8 Das Verfahren für die kollektiven Klagen Silvi Chernev 01/01/1970
Handels- und Wettbewerbsrecht (HWR), 2008, pages 30-47, nr. 9 Die Verhandlung der Sache in einer öffentlichen Sitzung Silvi Chernev 01/01/1970
 • Handelsrecht, 2009, nr. 1/2009
  • Позоваване: Handelsrecht, 2009, nr. 1/2009
  • Заглавие: Der Abschluss von Versicherungsverträgen mit den Verbrauchern von Versicherungsdienstleistungen nach den Mitteln der Finanzferndienstleistungen
  • Автор: Metodi Metodiev, Presian Zachariev
  • Година на публикуване: 2009
Handelsrecht, 2009, nr. 1/2009 Der Abschluss von Versicherungsverträgen mit den Verbrauchern von Versicherungsdienstleistungen nach den Mitteln der Finanzferndienstleistungen Metodi Metodiev, Presian Zachariev 01/01/1970
 • Handels- und Wettbewerbsrecht, 2011, pages 50-56, nr. 3
  • Позоваване: Handels- und Wettbewerbsrecht, 2011, pages 50-56, nr. 3
  • Заглавие: Über die alternative örtliche Gerichtszustaendigkeit nach dem Art. 113 vom Bürgerlichen Verfahrensgesetzbuch und ihres Anwendungsbereich
  • Автор: Zlatka Sukareva
  • Година на публикуване: 2011
Handels- und Wettbewerbsrecht, 2011, pages 50-56, nr. 3 Über die alternative örtliche Gerichtszustaendigkeit nach dem Art. 113 vom Bürgerlichen Verfahrensgesetzbuch und ihres Anwendungsbereich Zlatka Sukareva 01/01/1970
SUKAREVA, Z., Тема XXVI, Колективна защита на потребителите, Потребителско право, стр. 228-239. Тема XXVI, Колективна защита на потребителите, Потребителско право, стр. 228-239. SUKAREVA, Z. 01/01/1970
Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз. Търговско и облигационно право. No. 12. Pp. 45-53. The representative claim in consumer law of the European Union GOLEVA, P. 01/01/1970

7 документи намерени, показване на всички  за „Правна литература“


Други материали

Няма налични резултати