Injunctions Directive (2009/22) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

Eén document gevonden.  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • ECLI:NL:PHR:2013:2625
  • Nationaal ID: ECLI:NL:PHR:2013:2625
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: link
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 17/12/2013
ECLI:NL:PHR:2013:2625 N/A link" Beslissing hooggerechtshof" 17/12/2013

Eén document gevonden.  voor "Zaken"


Rechtsleer

1-10 van 15 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Nieuwsbrief BW (NbBW), 1998, pages 108-110, nr. 10 De richtlijn collectieve acties in consumentenzaken N. Frenk 01/01/1970
Tijdschrift voor Konsumentenrecht (TvC), 1999, pages 297-307, nr. 5 Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn grensoverschrijdende collectieve acties L.J.H. Molenberg, Y.M.P. Ritzen 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2000, pages 853-856, nr. 6425 Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit? H.J. Snijders 01/01/1970
Praktisch procederen (PP), 2001, pages 55-60, nr. 3 Algemene voorwaarden: praktisch benaderd (1) J.G.J. Rinkes, J.M.P. Verstappen 01/01/1970
Tijdschrift voor Privaatrecht (TvPr), 2003, pages 1413-1488, nr. 4 Bundeling van vorderingen N. Frenk 01/01/1970
 • 2007, p. 254, publisher: Groningen: Europa Law Publishing
2007, p. 254, publisher: Groningen: Europa Law Publishing Collective enforcement of consumer law : securing compliance in Europe through private group action and public authority intervention M.B.M. Loos, W.H. van Boom 01/01/1970
Economisch-statistische berichten, 2009, pages 557-558 Collectief schadevergoedingsrecht en de paretiaanse welvaartstheorie. G. Ten Kate 01/01/1970
2010, p. 224, publisher: Deventer: Kluwer Handhaving van het consumentenrecht M.B.M. Loos, W.H. van Boom 01/01/1970
2010, p. 292, publisher: Zutphen: Paris Handhaving consumentenbescherming W.H. van Boom 01/01/1970
2011, p. 118, publisher: Deventer: Kluwer Wet handhaving consumentenbescherming A.R. Liebregt 01/01/1970

1-10 van 15 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Geen resultaten