Injunctions Directive (2009/22) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
  • PDF: legislation303_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

2 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • MD 2012:3
  • Nationellt id-nummer: MD 2012:3
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: link
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 13/04/2012
MD 2012:3 N/A link" Domstolsbeslut överklagat" 13/04/2012
 • MD 2013:13
  • Nationellt id-nummer: MD 2013:13
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: link
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 02/08/2013
MD 2013:13 N/A link" Domstolsbeslut överklagat" 02/08/2013

2 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 13 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
 • 1980, p. 82, Stockholm
  • Referens: 1980, p. 82, Stockholm
  • Titel: Förbud enligt marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen
  • Författare: Falkbäck
  • Utgivningsår: 1980
1980, p. 82, Stockholm Förbud enligt marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen Falkbäck 01/01/1970
 • 1996, p. 82, Lund
  • Referens: 1996, p. 82, Lund
  • Titel: Marknadsföringslagen i praktiken
  • Författare: Berling & Dexfalk
  • Utgivningsår: 1996
1996, p. 82, Lund Marknadsföringslagen i praktiken Berling & Dexfalk 01/01/1970
 • 2005, p. 391, Studentlitteratur (Lund)
2005, p. 391, Studentlitteratur (Lund) Ersättningsrätt – en lagtextsamling Marcus Radetzki, Anna Eriksson 01/01/1970
 • 2008, 2, Lund
  • Referens: 2008, 2, Lund
  • Titel: Den svenska marknadsföringslagstiftningen (The Swedish Legislation on Marketing)
  • Författare: Carl Anders Svensson
  • Utgivningsår: 2008
2008, 2, Lund Den svenska marknadsföringslagstiftningen (The Swedish Legislation on Marketing) Carl Anders Svensson 01/01/1970
 • 2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 01/01/1970
 • 2009, p. 192, Stockholm
2009, p. 192, Stockholm Marknadsrätt (Marketing Law) Stefan Melin 01/01/1970
 • 2009, p. 268, Stockholm
  • Referens: 2009, p. 268, Stockholm
  • Titel: Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (Swedish and European Marketing Law. 1, Competition Law and the Market Economy’s legal foundations)
  • Författare: Ulf Bernitz
  • Utgivningsår: 2009
2009, p. 268, Stockholm Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (Swedish and European Marketing Law. 1, Competition Law and the Market Economy’s legal foundations) Ulf Bernitz 01/01/1970
 • 2009, p. 164, Malmö
  • Referens: 2009, p. 164, Malmö
  • Titel: Marknadsrätten: en introduktion (Marketing Law: an Introduction)
  • Författare: Per Jonas Nordell
  • Utgivningsår: 2009
2009, p. 164, Malmö Marknadsrätten: en introduktion (Marketing Law: an Introduction) Per Jonas Nordell 01/01/1970
2010, p. 314, Studentlitteratur (Lund) Den svenska marknadsföringslagstiftningen Carl Anders Svensson 01/01/1970
2010, p. 149, Norstedts Juridik (Stockholm) Marknadsrätten en introduktion Nordell Per Jonas 01/01/1970

1–10 av 13 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

2 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
A new Consumer Sales Act, Legislative proposal. The Government
Implementation of the EU Directive on collective redress for the protection of consumers' collective interests, Dir. 2021:2 (Committee Directive) The Government

2 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”