Package Travel Directive (90/314) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

Nalezeno: 5 dokumenty, zobrazeno vše  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • 7 As 27/2010
  • Národní identifikační číslo: 7 As 27/2010
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 02/07/2010
7 As 27/2010 N/A link" Jiné" 02/07/2010
 • 1 As 46/2010-79
  • Národní identifikační číslo: 1 As 46/2010-79
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 2, 4.
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 19/08/2010
1 As 46/2010-79 N/A Article 2, 4." Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení" 19/08/2010
 • Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2
  • Národní identifikační číslo: Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 4, 5. Article 4, 5., - Article 4, 5., - Article 4, 5.
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Soudního dvora
  • Datum vydání rozhodnutí: 18/07/2017
Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2 N/A Article 4, 5. Article 4, 5., - Article 4, 5., - Article 4, 5." Rozhodnutí Soudního dvora" 18/07/2017
 • Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 4
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 25/07/2018
Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018 N/A Article 4" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 25/07/2018
 • Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 2 Article 2
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 18/10/2018
Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017 N/A Article 2 Article 2" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 18/10/2018

Nalezeno: 5 dokumenty, zobrazeno vše  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 24 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10
Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10 Úprava odpovědnosti v zákoně o ochraně spotřebitele P. Mates 01/01/1970
Právní zpravodaj, 2000, pages 1-4, nr. 8 Novela občanského zákoníku J. Fiala 01/01/1970
Časopis pro právní vědu a praxi, 2001, p. 200, nr. II Spotřebitelské smlouvy P. Lavický 01/01/1970
Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (např. do Francie a České republiky (Spotřebitelská legislativa EU), 2001, pages 131-161 Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu Lubos Tichý 01/01/1970
2003, p. 19, publisher: ASPI Publishing Cestovní smlouva (Travel contract) Jan Rambousek 01/01/1970
2003, p. 90-100, 349-356, 208-210, publisher: ASPI Publishing Občanské právo hmotné (Civil law) Marta Knappová 01/01/1970
 • 2003, p. 1141-1158, publisher: C. H. Beck
2003, p. 1141-1158, publisher: C. H. Beck Občanský zákoník . Komentář( Civil Code Commentary, 8th edition) O. Jehlička, M. Škárová 01/01/1970
2004, p. 452, Prague, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele (Consumer Protection) Tomáš Hulva 01/01/1970
2005, p. 452, Praha, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele Tomáš Hulva 01/01/1970
 • 2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz
2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 01/01/1970

1-10 z 24 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.