Package Travel Directive (90/314) - Slovensko

Vnútroštátne právo

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 04/12/1963
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 16/12/1963
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
 • Zákon č.40/1964 Zb.
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 26/02/1964
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 05/03/1964
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/01/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/11/1991
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 15/11/1995
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 09/12/1995
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 16/03/2000
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/2000
  • PDF: legislation155_sk.pdf
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 05/04/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 14/06/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 12/12/2001
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/2002
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002

1-10 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“


Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky


Veci

Nájdených: 4 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • 21C/1/2011
  • Národný identifikačný prvok: 21C/1/2011
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 2, 1.
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 17/04/2013
21C/1/2011 N/A Article 2, 1." Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 17/04/2013
 • III. ÚS 228/2016
  • Národný identifikačný prvok: III. ÚS 228/2016
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 5, 1.
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 19/04/2016
III. ÚS 228/2016 N/A Article 5, 1." Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 19/04/2016
 • District Court, Bratislava, Judgement 7Co/128/2016
District Court, Bratislava, Judgement 7Co/128/2016 Krajský súd Bratislava Article 5" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 27/03/2019
 • Regional Court, Bratislava, Judgement 6Co/307/2017
Regional Court, Bratislava, Judgement 6Co/307/2017 N/A Article 5" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 22/01/2020

Nájdených: 4 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“


Právna náuka

Nájdených: 7 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“

výsledkov na strane zoradených podľa 
K návrhu Občianskeho zákonnika: 5. Lubyho právnické dni (K návrhu Občianskeho zákonnika), 1999, p. 5 Zmluva o organizovom cestovaní Mária Patakyová 01/01/1970
2000, 1, p. 282, Louvain,, publisher: Université Catholique de Louvain, Centre de Droit de la Consommation Timeshare and Package Travel Legislation in Central and Eastern Europe: Approximation, Harmonisation and Compatibility with European Union Law Veronique Cambier, Klaus Tonner, Anton Dulák, Jens Karsten 01/01/1970
 • Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11
Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11 K novelizácii Občianskeho zákonníka uskutočnenej zákonom č. 281/2001 Jaromír Svoboda 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2001, p. 3, nr. 5 Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku Peter Vojčík 01/01/1970
2002, 1, p. 55, Bratislava, publisher: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava Ochrana spotrebiteľa v zmluve o obstaraní zájazdu Emese Biroóvá 01/01/1970
M. Kostolna, Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ, EPI Odborné články, 2012 Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ KOSTOLNÁ, M., JUDr. 01/01/1970
Olexova & Vasilin s.r.o., Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU, http://www.ovlegal.sk [electronic source], 2012 Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU Olexova & Vasilin s.r.o. 01/01/1970

Nájdených: 7 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“


Iný materiál

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky