Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Direktyva dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (2006/114)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama apsaugoti vienus prekybininkus nuo kitų (t. y. verslas verslui (angl. B2B), klaidinančios reklamos, kuri prilyginama nesąžiningos prekybos praktikai. Ja nustatomos sąlygos, kuriomis leidžiama lyginamoji reklama.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Klaidinanti reklama

Reklama, kuri klaidina arba gali klaidinti žmones yra draudžiama. Klaidinanti reklama gali daryti poveikį vartotojų ir prekybininkų ekonominiam elgesiui arba būti žalinga konkurentams.

Klaidinantis reklamos pobūdis priklauso nuo šių kriterijų:

  • prekių ar paslaugų ypatybių (tokių kaip prieinamumas, sudėtis, pagaminimo ar pateikimo metodas, kilmė ir t. t.), kokių rezultatų galima tikėtis jas naudojant ir kokie yra atliktų kokybės patikrinimų rezultatai;
  • kainos ar metodų, kaip apskaičiuojama kaina;
  • sąlygų, kuriomis tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos;
  • reklamuotojo pobūdžio, būdingų bruožų ir teisių (tokių kaip jo tapatybė ir turtas, jo kvalifikacijos, intelektinės nuosavybės teisė ir t. t.).

Lyginamoji reklama

Lyginamoji reklama aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas.

Tokia reklamos rūšis yra leistina tik tokiu atveju, jei ji nėra klaidinanti. Tai gali būti teisėta priemonė informuoti vartotojus apie tai, kas jiems naudinga. Todėl palyginamoji reklama visų pirma turėtų:

  • lyginti prekes arba paslaugas, kurios skirtos tam pačiam poreikiui tenkinti ar tai pačiai paskirčiai;
  • lyginti produktus su tos pačios kilmės vietos nuoroda;
  • objektyviai palyginti esmines, svarbias, patikrinamas ir tipines tų prekių ir paslaugų savybes, tarp kurių gali būti ir kaina;
  • nesukelti painiavos tarp prekybininkų, nediskredituoti, neimituoti ir nepasinaudoti konkurento prekės ženklu arba prekės pavadinimu.

Panaudojimas

Europos Sąjungos (ES) šalys privalo užtikrinti, kad tie asmenys ar organizacijos, kurie turi teisėtų interesų šiuo klausimu, galėtų iškelti bylas dėl neteisėtos lyginamosios reklamos teisme ar administracinėje institucijoje.

Todėl ES šalių teismai arba administracinės institucijos turi galėti:

  • nurodyti pašalinti neteisėtą reklamą net nesant faktinių nuostolių, žalos arba aplaidumo įrodymo; arba
  • uždrausti neteisėtą reklamą, kuri dar nėra paskelbta.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. gruodžio 12 d. Šia direktyva kodifikuojama ir panaikinama Direktyva 84/450/EEB, kurią ES šalys turėjo perkelti į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1986 m. spalio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 21–27).

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.