Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Finland

Nationell lagstiftning

1–10 av 18 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Lag om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 28/11/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1995
  • PDF: Lag om Paketresor_sv.pdf
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 16/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/12/2001
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/2002
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: in SW_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/09/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008

1–10 av 18 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

2 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • MAO:434/13
  • Nationellt id-nummer: MAO:434/13
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: link
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut i första instans
  • Beslutsdatum: 20/11/2013
MAO:434/13 link link" Domstolsbeslut i första instans" 20/11/2013
 • MAO:797/15
  • Nationellt id-nummer: MAO:797/15
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: link
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut i första instans
  • Beslutsdatum: 12/11/2015
MAO:797/15 link link" Domstolsbeslut i första instans" 12/11/2015

2 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

Inga träffar


Annat material

2 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
Faktapåståenden och jämförelser i marknadsföring Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Olämplig marknadsföring och förfaranden I kundrelationer Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)

2 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”