NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Directiva privind dreptul de folosință a bunurilor imobile pe durată limitată (2008/122)

Piața bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată a evoluat și pe piață au apărut noi produse de vacanță nereglementate de legislația anterioară. Această directivă actualizează și clarifică normele pentru protejarea consumatorului și contribuie la funcționarea corespunzătoare a pieței interne.

ACT

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb

SINTEZĂ

Piața bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată a evoluat și pe piață au apărut noi produse de vacanță nereglementate de legislația anterioară. Această directivă actualizează și clarifică normele pentru protejarea consumatorului și contribuie la funcționarea corespunzătoare a pieței interne.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva le oferă consumatorilor o protecție sporită incluzând sub incidența sa contractele pentru vânzarea către consumatori a bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată* și a produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen lung*. Actul se aplică și contractelor de revânzare* și de schimb* al bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată și al produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen lung. Actul stabilește norme privind publicitatea, informațiile precontractuale și contractuale, dreptul de denunțare unilaterală a contractului și o interzicere a plăților în avans în termenul de denunțare unilaterală a contractului.

ASPECTE-CHEIE

Informații clare

Comerciantul furnizează consumatorului, în timp util și înainte ca acesta să încheie un contract, informații clare, exacte și suficiente, cu titlu gratuit, folosind un formular standard, într-o limbă oficială a țării UE a consumatorului.

Formularul trebuie să cuprindă informații în special despre produs (în cazul unui contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, a unui contract privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung sau a unui contract de schimb) sau despre serviciu (în cazul unui contract de revânzare), despre drepturile consumatorului și toate costurile. Formularul trebuie să precizeze existența unui drept de denunțare unilaterală a contractului și condițiile în care acesta poate fi exercitat. Aceste informații fac parte integrantă din contract.

Orice publicitate trebuie să precizeze unde se pot obține informațiile în scris. În cadrul unui eveniment comercial:

  • invitația trebuie să precizeze clar scopul comercial al evenimentului;
  • pachetul de informații trebuie să fie pus la dispoziția consumatorului în orice moment;
  • un bun cu drept de folosință pe durată limitată sau un produs de vacanță cu drept de folosință pe termen lung nu poate fi comercializat drept o investiție.

Dreptul de denunțare unilaterală a contractului

Înainte de semnarea contractului, comerciantul trebuie să atragă în mod explicit atenția consumatorului cu privire la dreptul de denunțare unilaterală a contractului, la termenul de denunțare și la interzicerea plăților în avans. Aceste clauze fac obiectul unor semnături separate. Contractul include un formular standard separat de denunțare unilaterală care are drept scop facilitarea denunțării unilaterale a contractului.

Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, fără să ofere o justificare, în termen de 14 zile de la semnarea sau de la primirea contractului. Termenul de reflecție se extinde cu trei luni în cazul în care pachetul de informații nu a fost oferit consumatorului și cu un an dacă formularul de denunțare unilaterală nu este furnizat.

Dacă un consumator denunță unilateral contractul, orice contract legat de contractul principal se reziliază în mod automat fără costuri suplimentare.

Plăți

Se interzice orice plată în avans, garanție sau recunoaștere a datoriilor către comerciant sau către un terț înainte de sfârșitul termenului de denunțare unilaterală a contractului. În ceea ce privește contractele de revânzare, nu se plătește nicio taxă unui comerciant înainte de efectuarea efectivă a vânzării.

Plățile din cadrul contractelor privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung se efectuează în rate anuale egale. Începând de la plata celei de-a doua rate, consumatorul poate rezilia contractul fără vreo sancțiune, acționând în termen de 14 zile de la primirea solicitării de plată.

Soluționarea litigiilor

Țările UE îi informează pe consumatori despre metodele de soluționare a litigiilor în temeiul legislației naționale și încurajează soluționările extrajudiciare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Țările UE au trebuit să adopte și să aplice legislația națională de transpunere a directivei până la 23 februarie 2011.

TERMENI-CHEIE

* Contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată: un contract cu durata mai mare de un an, prin care consumatorul dobândește dreptul de a utiliza unități de cazare cu mai multe ocazii, în general una sau două săptămâni pe an.

* Contract privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung: un contract cu durata mai mare de un an care îi oferă consumatorului dreptul la reduceri privind cazarea sau la avantaje aferente, uneori în combinație cu transport sau alte servicii.

* Contract de schimb: un contract în temeiul căruia un consumator participă la un sistem de schimb care îi permite să schimbe temporar cu alt consumator avantajele care decurg dintr-un contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată.

* Contract de revânzare: un contract în temeiul căruia un comerciant este plătit pentru a asista un consumator să vândă sau să cumpere un bun cu drept de folosință pe durată limitată sau un produs de vacanță cu drept de folosință pe termen lung.

Pentru informații suplimentare, consultați dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/122/CE

23.2.2009

23.2.2011

JO L 33, 3.2.2009, pp. 10-30

Ultima actualizare: 09/08/2018

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.