Vahendus

Vaidlusi saab lahendada kohtuväliselt. Kui te ei suuda vaidlust ise lahendada, võite te kaaluda vaidluse alternatiivset lahendamist, näiteks vahendusmenetlust.

Näita rohkemNäita vähem

Vahendamist võib määratleda struktureeritud menetlusena, mille käigus kaks või enam vaidluse osapoolt püüavad ise, vabatahtlikult jõuda neutraalse ja kvalifitseeritud kolmanda poole (vahendaja) kaasabil kokkuleppele, et lahendada nendevaheline vaidlus. Nimetatud protsessi võivad algatada pooled või seda võib soovitada või nõuda kohus või see võidakse ette näha liikmesriigi õigusega.

Vahendamist saab kasutada, et lahendada vaidlus ettevõtte, teenindaja, tööandja või koguni enda pereliikmega oma riigis või välismaal.

Kokkuleppele jõudmine vahendaja kaasabil on tavaliselt kohtumenetlusest kiirem ja odavam.