Sovittelu

Riidat voidaan ratkaista ilman tuomioistuinkäsittelyä. Jos riidanratkaisu ei onnistu omin voimin, kannattaa harkita vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen, kuten sovittelun, käyttöä.

Näytä enemmänNäytä vähemmän

Sovittelulla tarkoitetaan jäsenneltyä menettelyä, jossa kiistan osapuolet (kaksi tai useampia) pyrkivät itse vapaaehtoisesti sovintoratkaisuun puolueettoman ja pätevän kolmannen osapuolen eli sovittelijan avustamana. Sovitteluun voidaan ryhtyä osapuolten aloitteesta, tuomioistuin voi suositella sovittelua tai päättää sen aloittamisesta, tai sovitteluvelvoitteesta voidaan säätää jäsenvaltion lainsäädännössä.

Sovittelussa voidaan ratkaista riitoja, joiden toisena osapuolena on yritys, kauppias, työnantaja tai jopa perheenjäsen, sekä kotimaassa että ulkomailla.

Sovittelun avulla ratkaisu löytyy yleensä nopeammin ja edullisemmin kuin tuomioistuinkäsittelyssä.