Mirenje

Sporovi se mogu riješiti bez pokretanje sudskog postupka. Ako ne možete sami riješiti spor, možete razmotriti i upotrebu tehnika alternativnog rješavanja sporova kao što je mirenje.

Prikaži višePrikaži manje

Mirenje je strukturirani postupak u kojem dvije stranke ili više njih koje su u sporu nastoje dobrovoljno postići dogovor o rješavanju spora uz pomoć nepristrane i stručne treće strane („izmiritelj”). Taj postupak mogu pokrenuti stranke ili ga može predložiti ili naložiti sud ili može biti predviđen zakonodavstvom države članice.

Mirenjem možete rješavati sporove s poduzećem, trgovcem, poslodavcem te čak i s članom obitelji, u vlastitoj državi ili u inozemstvu.

Postizanje dogovora u postupku mirenja obično je brže i jeftinije od sudskog postupka.