Starpniecība

Strīdus var izšķirt, nevēršoties tiesā. Ja persona pati saviem spēkiem nespēj strīdu atrisināt, viņa var apsvērt arī alternatīvus strīdu izšķiršanas paņēmienus, piemēram, mediāciju.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Mediāciju (starpniecību) var definēt kā var definēt kā strukturētu procesu, kurā divas vai vairākas strīdā iesaistītas puses brīvprātīgi mēģina pašas rast risinājumu savam strīdam ar neitrālas un kvalificētas trešās puses (mediatora) palīdzību. Šo procesu var sākt strīdā iesaistītās puses vai arī to var ieteikt vai noteikt tiesa, vai arī tas ir paredzēts dalībvalsts tiesību aktos.

Mediāciju var izmantot, lai atrisinātu strīdu ar kādu komercsabiedrību, tirgotāju, darba devēju, pat ģimenes locekli iekšzemē vai ārvalstīs.

Vienošanos ar mediācijas palīdzību parasti panāk ātrāk un ar mazākām izmaksām nekā tiesvedībā.