Medierea

Litigiile pot fi soluționate și fără sesizarea unei instanțe. Puteți avea în vedere un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor – precum medierea – dacă nu puteți soluționa litigiul pe cont propriu.

Mai multMai puțin

Medierea poate fi definită ca un proces structurat în care două sau mai multe părți ale unui litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului dintre acestea, asistate de o parte terță neutră calificată, denumită mediator. Acest proces poate fi inițiat de către părți, poate fi recomandat ori impus de instanță sau prevăzut de dreptul unui stat membru.

Prin mediere se pot soluționa litigiile cu o societate comercială, cu un comerciant, cu angajatorul sau chiar cu un membru al familiei, în țara în care locuiți sau în străinătate.

Prin mediere se ajunge la un acord mai repede și cu mai puține cheltuieli decât prin inițierea și derularea unei proceduri judiciare.