Mediácia

Spory možno riešiť bez prítomnosti na súde. Ak nebude môcť urovnať spor sám/sama, môžete tiež zvážiť spôsoby alternatívneho riešenia sporov („ARS“) ako napríklad mediáciu.

Zobraziť viacZobraziť menej

Mediáciu možno definovať ako štruktúrovaný proces, v ktorom sa dve alebo viac strán sporu sami dobrovoľne pokúšajú o dosiahnutie dohody o urovnaní sporu za pomoci neutrálnej a kvalifikovanej tretej osoby (ďalej len „mediátor“). Tento postup môžu začať strany, môže ho navrhnúť alebo nariadiť súd alebo môže byť ustanovený právom členského štátu.

Mediáciou možno riešiť spory s obchodnou spoločnosťou, obchodníkom, vaším zamestnávateľom, dokonca aj s vaším rodinným príslušníkom, vo vašej vlastnej krajine alebo v zahraničí.

Proces dosiahnutia dohody prostredníctvom mediácie je spravidla rýchlejší a menej nákladný ako súdne konanie.