Mediacija

Spore je mogoče rešiti brez sodnega postopka. Če spora ne morete rešiti sami, lahko razmislite tudi o tehnikah alternativnega reševanja sporov (ARS), kot je mediacija.

RazširiSkrči

Mediacijo je mogoče opredeliti kot strukturiran postopek, v katerem dve ali več strank v sporu poskuša prostovoljno s pomočjo nevtralne in usposobljene tretje osebe („mediatorja“) doseči sporazum o rešitvi spora. Ta postopek lahko začnejo stranke, ga predlaga oziroma odredi sodišče ali je predpisan v zakonodaji države članice.

Mediacija se lahko uporabi za reševanje sporov s podjetjem, trgovcem, delodajalcem ali celo družinskim članom v vaši državi ali tujini.

Sporazum se z mediacijo običajno doseže hitreje in ceneje kot s sodnim postopkom.