Medling

Tvister kan lösas utan att man går till domstol. Det går också att använda sig av alternativa tvistlösningsmetoder, t.ex. medling, om ni inte kan lösa tvisten själva.

Visa merVisa mindre

Medling kan beskrivas som en strukturerad process där två eller flera parter i en tvist på egen hand frivilligt försöker bilägga sin tvist med hjälp av en neutral och utbildad tredje part (”medlaren”). Förfarandet kan inledas av parterna, eller föreslås eller beslutas av domstol eller föreskrivas enligt ett EU-lands lagstiftning.

Medling kan användas för att lösa tvister med företag, näringsidkare, arbetsgivare eller till och med anhöriga i hemlandet eller utomlands.

Det går normalt snabbare och är billigare att nå en överenskommelse genom medling än genom rättegång.