Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A fogyasztók védelme a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltéte 93/13

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az Európai Unió (EU) fogyasztói számára nyújt védelmet a megvásárolt áruk és szolgáltatások szabványszerződéseiben előforduló tisztességtelen feltételekkel szemben. Bevezeti a „jóhiszeműség” fogalmát a jelentős egyensúlyhiányok elkerülésére a kölcsönös jogok és kötelezettségek terén.

FŐBB PONTOK

  • Az érintett áruk és szolgáltatások, a tranzakció körülményei és valamennyi egyéb feltétel meghatározza, hogy a szerződés valamely rendelkezése tisztességes-e vagy sem.
  • Az árukért és szolgáltatásokért kifizetett tényleges ár nem képezi részét ennek az értékelésnek, kivéve, ha a szóban forgó feltételt nem egyértelmű módon fogalmazták meg.
  • Az irányelv tisztességtelen feltételek listáját tartalmazza. Ezek közé tartoznak - többek között - a következők: ésszerűtlen díj kifizettetése a fogyasztókkal vagy olyan feltételek betartatása, amelyet a szerződés aláírása előtt a fogyasztóknak nem volt elegendő idejük teljes mértékben megérteni.
  • Valamennyi írásos szerződést egyszerű, érthető nyelven kell megfogalmazni. Ha kétség merül fel valamely kifejezés jelentésével kapcsolatban, azt a fogyasztó számára kedvező módon kell értelmezni.
  • A tisztességtelennek minősülő feltételek nem kötik a fogyasztókat, a többi feltétel azonban érvényes mindkét félre nézve, amennyiben a szerződés többi része helytálló és érvényes marad.
  • Az uniós országoknak valamennyi szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy megelőzzék a tisztességtelen feltételek alkalmazását a szerződésekben.
  • A fogyasztóvédelmi jogok terén jogos érdekkel bíró szervezetek és személyek eljárást kezdeményezhetnek annak meghatározására, hogy valamely szerződési feltétel tisztességtelen-e vagy sem.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1993. április 16.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság honlapján a tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos információk.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

A végrehajtás határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

93/13/EGK irányelv

1993.4.16.

1994.12.31.

HL L 95., 1993.4.21., 29-34. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

A végrehajtás határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/83/EU irányelv

2011.12.12.

2013.12.13.

HL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1-11. o.).

Utolsó frissítés: 08/08/2018

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.