Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

1-10 z 26 dokumenty  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Supreme Court decision, Judgement 20 Cdo 1704/2019
Supreme Court decision, Judgement 20 Cdo 1704/2019 N/A Article 6 Article 3" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 14/06/0019
 • No. 4 Nd 226/2008
  • Národní identifikační číslo: No. 4 Nd 226/2008
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 1, 1.
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 25/06/2008
No. 4 Nd 226/2008 N/A Article 1, 1." Jiné" 25/06/2008
 • 28 Cdo 864/2008
  • Národní identifikační číslo: 28 Cdo 864/2008
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 5
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 05/08/2008
28 Cdo 864/2008 N/A Article 5" Jiné" 05/08/2008
 • 33 C 68/2008
  • Národní identifikační číslo: 33 C 68/2008
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: ANNEX I, 1. Article 3, 3.
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 14/12/2009
33 C 68/2008 N/A ANNEX I, 1. Article 3, 3." Jiné" 14/12/2009
 • 31 Cdo 1945/2010
  • Národní identifikační číslo: 31 Cdo 1945/2010
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 3, 3.
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 11/05/2011
31 Cdo 1945/2010 N/A Article 3, 3." Jiné" 11/05/2011
 • II. ÚS 2164/10
  • Národní identifikační číslo: II. ÚS 2164/10
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 3, 3.
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 01/11/2011
II. ÚS 2164/10 N/A Article 3, 3." Jiné" 01/11/2011
 • IV. ÚS 4709/12
  • Národní identifikační číslo: IV. ÚS 4709/12
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 06/03/2013
IV. ÚS 4709/12 N/A link" Jiné" 06/03/2013
 • 33 Cdo 1201/2012
  • Národní identifikační číslo: 33 Cdo 1201/2012
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link Article 6, 1.
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 20/06/2013
33 Cdo 1201/2012 N/A link Article 6, 1." Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 20/06/2013
 • I. ÚS 3512/11
  • Národní identifikační číslo: I. ÚS 3512/11
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 3, 1.
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 11/11/2013
I. ÚS 3512/11 N/A Article 3, 1." Jiné" 11/11/2013
 • cpjn 203/2013
  • Národní identifikační číslo: cpjn 203/2013
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 23/04/2014
cpjn 203/2013 N/A link" Jiné" 23/04/2014

1-10 z 26 dokumenty  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 38 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10
Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10 Úprava odpovědnosti v zákoně o ochraně spotřebitele P. Mates 01/01/1970
Právní zpravodaj, 2000, pages 1-4, nr. 8 Novela občanského zákoníku J. Fiala 01/01/1970
Časopis pro právní vědu a praxi, 2001, p. 200, nr. II Spotřebitelské smlouvy P. Lavický 01/01/1970
Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (např. do Francie a České republiky (Spotřebitelská legislativa EU), 2001, pages 131-161 Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu Lubos Tichý 01/01/1970
2004, p. 452, Prague, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele (Consumer Protection) Tomáš Hulva 01/01/1970
2005, p. 452, Praha, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele Tomáš Hulva 01/01/1970
 • 2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz
2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 01/01/1970
 • 2005, p. 98, Brno, publisher: C. H. Beck
2005, p. 98, Brno, publisher: C. H. Beck Rádce spotřebitele 2 (Guide for Consumer II.) Libor Dupal, Karel Novák, Otakar Slossberger 01/01/1970
 • 2005, p. 254, Brno, publisher: CP Books
2005, p. 254, Brno, publisher: CP Books Rádce spotřebitele 1 (Guide for Consumer I.) Libor Dupal, Karel Novák, Irena Míchalová 01/01/1970
The Architecture of European Codes and Contract Law (Architecture of European Codes and Contract Law), 2006, pages 235-253 Verbrauchervertragsrecht im tschechischen Recht Lubos Tichý 01/01/1970

1-10 z 38 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.