Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Czechia

National Law

1-10 of 22 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • Act No. 99/1963 Coll., Civil Proceedure Code, as amended
  • Adoption date for national laws: 04/12/1963
  • In force date: 01/04/1964
Act No. 99/1963 Coll., Civil Proceedure Code, as amended 04/12/1963 01/04/1964
 • Act No. 202/1990 Coll., on Loteries
  • Adoption date for national laws: 17/05/1990
  • In force date: 17/05/1990
Act No. 202/1990 Coll., on Loteries 17/05/1990 17/05/1990
 • Act on pricing No. 526/1990 Coll.
  • Adoption date for national laws: 21/12/1990
  • In force date: 15/01/2015
Act on pricing No. 526/1990 Coll. 21/12/1990 15/01/2015
 • Act No. 40/1995 Coll., on regulation of advertisment
  • Adoption date for national laws: 09/02/1995
  • In force date: 01/04/1995
Act No. 40/1995 Coll., on regulation of advertisment 09/02/1995 01/04/1995
 • Act no. 159/1999 Coll. on some conditions of entrepreneurship and pursuit of activities in tourism
  • Adoption date for national laws: 30/06/1999
  • In force date: 23/07/1999
Act no. 159/1999 Coll. on some conditions of entrepreneurship and pursuit of activities in tourism 30/06/1999 23/07/1999
 • Act. No. 500/2004 Coll., administrative procedure
  • Adoption date for national laws: 24/06/2004
  • In force date: 31/12/2005
Act. No. 500/2004 Coll., administrative procedure 24/06/2004 31/12/2005
 • Act no. 36/2008 Coll., amending the Act no. 634/1992 Coll., on protection of consumers, as amended
  • Adoption date for national laws: 17/01/2008
  • In force date: 12/02/2008
Act no. 36/2008 Coll., amending the Act no. 634/1992 Coll., on protection of consumers, as amended 17/01/2008 12/02/2008
 • Act No. 91/2012 Coll., governing private international law
  • Adoption date for national laws: 25/01/2012
  • In force date: 01/01/2014
Act No. 91/2012 Coll., governing private international law 25/01/2012 01/01/2014
 • Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code
  • Adoption date for national laws: 03/02/2012
  • In force date: 01/01/2014
Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code 03/02/2012 01/01/2014
 • Government Regulation No. 363/2013 Coll., on a standard instruction on the right to withdraw from agreements signed by using distance method or away from business premises and a standard form for withdrawal from these agreements
  • Adoption date for national laws: 30/10/2013
  • In force date: 01/01/2014
Government Regulation No. 363/2013 Coll., on a standard instruction on the right to withdraw from agreements signed by using distance method or away from business premises and a standard form for withdrawal from these agreements 30/10/2013 01/01/2014

1-10 of 22 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

10 documents found, displaying all  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • No. 4 Nd 226/2008
  • National ID: No. 4 Nd 226/2008
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 1, 1.
  • Decision type: Other
  • Decision date: 25/06/2008
No. 4 Nd 226/2008 link Article 1, 1." Other" 25/06/2008
 • 28 Cdo 864/2008
  • National ID: 28 Cdo 864/2008
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 5
  • Decision type: Other
  • Decision date: 05/08/2008
28 Cdo 864/2008 link Article 5" Other" 05/08/2008
 • 33 C 68/2008
  • National ID: 33 C 68/2008
  • Common Name: link
  • Directive Part: ANNEX I, 1. Article 3, 3.
  • Decision type: Other
  • Decision date: 14/12/2009
33 C 68/2008 link ANNEX I, 1. Article 3, 3." Other" 14/12/2009
 • 31 Cdo 1945/2010
  • National ID: 31 Cdo 1945/2010
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 3.
  • Decision type: Other
  • Decision date: 11/05/2011
31 Cdo 1945/2010 link Article 3, 3." Other" 11/05/2011
 • II. ÚS 2164/10
  • National ID: II. ÚS 2164/10
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 3.
  • Decision type: Other
  • Decision date: 01/11/2011
II. ÚS 2164/10 link Article 3, 3." Other" 01/11/2011
 • IV. ÚS 4709/12
  • National ID: IV. ÚS 4709/12
  • Common Name: link
  • Directive Part: link
  • Decision type: Other
  • Decision date: 06/03/2013
IV. ÚS 4709/12 link link" Other" 06/03/2013
 • 33 Cdo 1201/2012
  • National ID: 33 Cdo 1201/2012
  • Common Name: link
  • Directive Part: link Article 6, 1.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 20/06/2013
33 Cdo 1201/2012 link link Article 6, 1." Supreme court decision" 20/06/2013
 • I. ÚS 3512/11
  • National ID: I. ÚS 3512/11
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 3, 1.
  • Decision type: Other
  • Decision date: 11/11/2013
I. ÚS 3512/11 link Article 3, 1." Other" 11/11/2013
 • cpjn 203/2013
  • National ID: cpjn 203/2013
  • Common Name: link
  • Directive Part: link
  • Decision type: Other
  • Decision date: 23/04/2014
cpjn 203/2013 link link" Other" 23/04/2014
 • 32 Cdo 191/2014
  • National ID: 32 Cdo 191/2014
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 4, 2. Article 4, 1. Article 3, 1. link
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 29/09/2015
32 Cdo 191/2014 link Article 4, 2. Article 4, 1. Article 3, 1. link" Supreme court decision" 29/09/2015

10 documents found, displaying all  for "Cases"


Legal Literature

8 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
Žíla, M.: Spotřebitelské spory a rozhodčí doložky. Epravo.cz. 22.10.2010 Consumer disputes and arbitration clauses ZILA, M. 01/01/1970
HUCOVIČOVÁ, A. Přehled judikatury Soudního dvora k směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR vol. 1, year 2011, pages 4 - 13 An overview of case law of the European Court of Justice regarding Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts HUCOVIČOVÁ, A. 01/01/1970
Graf von Westphalen, F.: Jedna z vybraných otázek k interpretaci generálních doložek ve směrnici 13/93/EHS a v návrhu vyhlášky Společného evropského kupního práva. Sborník Karlovarské právnické dny , vol.20, year 2012, pages 327 et seq. One of selected issues in connection with the interpretation of general clauses under the Directive 93/13 / EEC and under the proposal of decree of the Common European Sales Law GRAF VON WESTPHALEN, F. 01/01/1970
ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, XXII, vol. 6, pages 27-32. ISSN 1802-3843. Legal and practical implications of the incorrect transposition of the Directive on unfair terms ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, I. 01/01/1970
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Purchase agreement and consumer purchase agreement, including the liability for defects TICHÝ, L. 01/01/1970
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 The Civil Code, volume V. Obligation Law. General Part. HULMÁK, M. 01/01/1970
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 The Civil Code - Commentary - Volume V - Section 1721 - 2520 of the Civil Code SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 01/01/1970
Havránek, O., Petráček, V.: Změny obchodních podmínek ve vztahu k bankovním smlouvám. Soudce, vol. 1, year 2014 Amendments to the terms and conditions with regard to bank contracts HAVRÁNEK, O., PETRÁCEK, V. 01/01/1970

8 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

No results available